Definisi Diagram Aliran

Definisi Diagram Aliran

Carta aliran adalah cara skema untuk mewakili idea dan konsep yang berkaitan. Selalunya, ia digunakan untuk menentukan algoritma secara grafik. Carta alir ialah grafik perwakilan yang digunakan untuk menggariskan konsep berkaitan dengan pengaturcaraan, ekonomi, proses teknikal dan / atau teknologi, psikologi, pendidikan dan hampir semua subjek analisis

Lebih
Definisi Artikel Pendedahan

Definisi Artikel Pendedahan

Artikel popular adalah artikel ringkas ringkas yang dapat menjelaskan fakta, idea, konsep, idea dan penemuan yang berkaitan dengan kerja sains dan teknologi , yang bertujuan untuk penonton yang lebih umum dan tidak khusus dalam perkara yang ditujukan, walaupun ya berminat dan ia akan disebarkan di media tertulis melalui bahasa yang agak biasa dan mampu dibaca rata-rata pembaca

Lebih
Definisi Artikel Pendapat

Definisi Artikel Pendapat

Potongan pendapat adalah teks jurnalistik yang mengungkapkan perasaan atau pemikiran seseorang atau media tertentu mengenai perkara yang menimbulkan kepentingan pendapat umum . Teks kewartawanan, yang dimiliki oleh genre pendapat di mana pengarangnya mengekspresikan kedudukannya mengenai isu semasa dan kepentingan masyarakat Artikel pendapat menangani topik yang berbeza: politik, ekonomi, masyarakat, hiburan, sukan, dan lain-lain

Lebih
Takrifan graf

Takrifan graf

Secara umum, perkataan grafik merujuk kepada tulisan atau percetakan dan segala yang berkaitan dengannya. Tetapi juga, dengan graf, perwakilan data difahami, hampir selalu berangka, walaupun ia juga boleh menjadi angka atau tanda, melalui garis-garis atau simbol permukaan untuk menentukan hubungan yang dipertahankan antara satu sama lain

Lebih
Definisi Wawancara

Definisi Wawancara

Anda boleh mulakan dengan mendefinisikan konsep wawancara sebagai tindakan komunikatif yang ditubuhkan antara dua atau lebih orang dan yang mempunyai struktur tertentu yang dianjurkan melalui perumusan soalan dan jawapan. Wawancara adalah salah satu bentuk yang paling biasa dan boleh dibentangkan dalam situasi yang berbeza atau bidang kehidupan sehari-hari

Lebih
Apa itu Retorik Rajah

Apa itu Retorik Rajah

Angka retorik, yang juga dipanggil tokoh sastera, mewakili cara yang berbeza menggunakan bahasa. Tujuan angka-angka ini adalah untuk mewujudkan gaya komunikasi yang lebih asli dan lebih sastera. Di Sepanyol terdapat lebih daripada seratus angka retorik dan banyak daripada mereka adalah varian idea yang sama

Lebih
Definisi Komik

Definisi Komik

Istilah komik digunakan untuk menentukan bentuk-bentuk naratif grafik yang dipasang berdasarkan lukisan yang dibingkai dalam vignettes. Komik ini juga boleh dikenali sebagai komik atau komik bergantung kepada tempat atau wilayah di mana ia dirujuk. Komik ini merupakan bentuk seni yang telah menjadi sangat popular pada abad ke-20, walaupun kita dapat mencari beberapa pendahuluan dari bentuk cerita ini pada masa-masa lain dalam sejarah

Lebih
Definisi Ekspresi Badan

Definisi Ekspresi Badan

Konsep ungkapan tubuh digunakan untuk merujuk kepada orang-orang yang menggunakan badan mereka, pergerakan dan bentuk yang mereka dapat mencapai dengan itu untuk menyatakan jenis idea yang berbeza. Umumnya, tanggapan ekspresi badan berlaku kepada artis seperti penari, koreografer, mimes, dll, yang bekerja dengan tubuh mereka dan bukan dengan kata

Lebih
Definisi Brainstorming

Definisi Brainstorming

Proses yang dikenali sebagai brainstorming (atau juga popular dalam bahasa Inggeris sebagai brainstorming ) adalah proses didaktik dan praktikal di mana anda cuba menghasilkan kreativiti mental pada topik. Seperti namanya, brainstorming melibatkan pemikiran dengan cepat dan spontan mengenai idea, konsep atau kata-kata yang boleh dikaitkan dengan topik yang telah ditetapkan sebelumnya dan itu boleh menjadi tujuan yang berbeza

Lebih
Definisi Pekerjaan

Definisi Pekerjaan

Ia ditetapkan oleh istilah pejabat untuk dokumen itu, yang biasanya digunakan oleh kedutaan, kementerian, majlis perbandaran, sekolah dan pejabat kerajaan antara lain dan tujuannya adalah komunikasi ketentuan, perintah, laporan, konsultasi dan sebaliknya, untuk dibawa menjalankan tindakan yang berkaitan dengan perjanjian, jemputan, tahniah, kerjasama dan terima kasih, antara yang paling kerap

Lebih
Definisi Komunikasi

Definisi Komunikasi

Istilah komunikasi dalam pengertiannya merujuk kepada tindakan dan hasil berkomunikasi . Apabila manusia berkomunikasi antara satu sama lain, kita berkongsi isu-isu, yang membawa kepada situasi mereka sendiri yang biasa dengan yang lain dan dengan yang mereka ada. Oleh itu, komunikasi adalah aktiviti manusia yang benar-benar dan sebahagian daripada hubungan orang di mana-mana bidang dan saat hidup

Lebih
Definisi Bahasa

Definisi Bahasa

Bahasa adalah keupayaan manusia untuk mengekspresikan diri mereka melalui sistem komunikasi yang terdiri daripada tanda lisan dan tulisan yang merupakan sebahagian daripada konteks linguistik tertentu. Dalam erti kata lain, kuasa untuk bercakap membuat perbezaan dalam kemanusiaan manusia yang mampu membuat dirinya difahami dan menjalin hubungan dengan orang lain bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui tanda-tanda gestural

Lebih
Definisi Autobiografi

Definisi Autobiografi

Otobiografi adalah biografi seseorang yang ditulis sendiri dan yang biasanya ditulis dalam orang pertama . Di dalamnya tidak ada fiksyen, segala yang berkaitan adalah benar, ia telah berlaku, dan itulah sebabnya bagi banyak pihak itu mempunyai minat khusus. Biografi yang ditulis pada orang pertama oleh protagonisnya yang biasanya merupakan keperibadian yang terkenal dalam beberapa bidang Di sini penulis dan protagonis buku itu adalah orang yang sama dan walaupun hari ini terdapat perlengkapan luar biasa di sebalik cadangan sastera ini, iaitu industri luas dan juta dolar yang menyokongnya, kita

Lebih
Definisi ejaan

Definisi ejaan

Ejaan adalah sebahagian daripada tatabahasa normatif yang bertanggungjawab untuk menubuhkan peraturan yang mengawal penggunaan kata-kata yang betul dan tanda baca secara bertulis . Asas ejaan terdiri daripada satu siri konvensi yang dibuat terlebih dahulu oleh masyarakat linguistik dengan tujuan untuk menghormati dan menjaga sepanjang masa perpaduan bahasa tertulis yang bersesuaian

Lebih
Definisi Komunikasi Sosial

Definisi Komunikasi Sosial

Komunikasi sosial merujuk kepada bidang kajian yang mengkaji dan menyiasat isu-isu seperti komunikasi, maklumat, ekspresi, peranan media massa dan industri budaya . Tetapi tentu saja, tanpa ragu, komunikasi adalah salah satu isu asas yang disiplin ini. Komunikasi ialah hubungan yang ditubuhkan di antara penghantar, yang merupakan individu yang menghantar mesej itu, dan seorang penerima, yang akan menjadi pembawa penyahkodan, menerima mesej tersebut

Lebih
Definisi Perkara Tatabahasa

Definisi Perkara Tatabahasa

Artikel tatabahasa adalah bagian dari kalimat yang berkaitan dengan mengekspresikan jender (maskulin / feminin) dan nomor (Plural / singular) dari nama atau objek yang dipersoalkan . Elemen integral dari suatu ayat dan yang akan menyatakan jantina dan bilangan kata nama Dalam erti kata lain, artikel ini berfungsi sebagai pengemaskinian penentu untuk dapat menentukan atau mengemaskini rujukan kata nama, untuk tidak diketahui sesuatu yang konkrit

Lebih
Definisi Literasi

Definisi Literasi

Literasi adalah keupayaan dan keupayaan untuk membaca dan menulis dengan betul , tetapi juga, melek huruf adalah proses pembelajaran di mana pendidik akan memberikan penekanan khusus semasa pendidikan awal, mencadangkan kepada kanak-kanak pelbagai tugas yang melibatkan aktiviti literasi . Terdapat pelbagai kaedah dan teori tentang bagaimana untuk menjalankan proses literasi, contohnya, memberi tumpuan kepada aspek yang lebih formal dan kemudian merawat proses dari bahagiannya kepada umum , iaitu, bermula dari huruf-huruf, berikut suku kata, kemudian melalui kata-kata dan akhirnya melalui ayat-a

Lebih
Definisi Skrip Radio

Definisi Skrip Radio

Skrip Radio adalah alat yang membolehkan anda merancang program radio dan terutamanya mempunyai rekod semua bahan bunyi yang diperlukan untuk melaksanakan program tersebut . Kemudian, dalam skrip radial semua langkah dan butiran yang akan membincangkan program yang dimaksudkan adalah terperinci dan diserlahkan, dan bergantung kepada jenis program yang berkaitan dengannya, ia memerlukan lebih kurang atau lebih kurang, iaitu, jika apa yang berlaku di dalamnya program ini adalah penambahbaikan, tentunya skrip akan menjadi lebih umum dan tidak mengandungi banyak data

Lebih
Definisi Akhbar Sekolah

Definisi Akhbar Sekolah

Akhbar sekolah adalah penerbitan berkala disunting oleh sebuah institusi pendidikan dan misinya adalah untuk memaklumkan tentang fakta dan peristiwa yang berlainan yang berlaku dalam pertubuhan itu, seperti kejadian, aktiviti khusus, serta ciptaan atau produksi pelajar sendiri, seperti menjadi cerita, puisi, lukisan, antara lain, dan lebih banyak isu yang berkaitan dengan pendidikan dan budaya masyarakat

Lebih
Definisi Semiotik

Definisi Semiotik

Semiotik adalah sains atau disiplin yang berminat dalam mengkaji pelbagai jenis simbol yang dicipta oleh manusia dalam situasi yang berbeza dan khusus. Kajian ini adalah berdasarkan analisis makna yang setiap jenis simbol boleh mempunyai dan bagaimana makna itu boleh berubah mengikut masa atau ruang

Lebih
Definisi Anecdote

Definisi Anecdote

Anekdot adalah ringkasan ringkas tentang fakta yang ingin tahu atau lucu . Pada umumnya, anekdot adalah berdasarkan peristiwa sebenar yang berlaku di tempat sebenar dan melibatkan orang yang benar-benar wujud. " The anecdotes yang makcik saya memberitahu tentang masa mudanya sangat luar biasa dan sangat lucu

Lebih
Definisi Penulisan

Definisi Penulisan

Penulisan adalah tindakan mewakili perkataan atau idea dengan huruf atau tanda-tanda di atas kertas atau permukaan lain. Penulisan adalah latihan penulisan dengan tujuan menghantar idea, menulis risalah, dokumen atau teks fiksyen, mengesan nota dan tanda-tanda muzik, menulis data atau sebarang tindakan transposisi huruf dan simbol pada permukaan tertentu

Lebih
Definisi Pendedahan

Definisi Pendedahan

Pameran istilah mempunyai beberapa rujukan. Di satu pihak, pameran adalah pameran atau pameran sesuatu perkara atau isu secara umum agar orang awam boleh mengetahui atau mengaksesnya . Secara amnya, koleksi benda-benda dari asal-usul dan tema yang berbeza, seperti karya seni, penemuan arkeologi, instrumen, model, ciptaan saintifik , antara lain, biasanya soalan-soalan yang menduduki objek menjadi pameran kerana mereka adalah tepat kepentingan untuk segmen tertentu orang awam

Lebih
Definisi Doa Terkoordinasi

Definisi Doa Terkoordinasi

Satu kalimat yang diselaraskan adalah sejenis kalimat gabungan, iaitu, yang terdiri daripada dua atau lebih bentuk kata kerja (yang hanya mempunyai satu kata kerja adalah kalimat mudah). Di antara hukuman kompaun terdapat tiga jenis: diselaraskan, bawahan dan disandingkan. Kalimat yang diselaraskan adalah bahawa bahagian-bahagian yang membentuknya mempunyai tahap sintaksis yang sama

Lebih
Definisi Pengertian

Definisi Pengertian

Pemahaman itu sudah pasti merupakan satu daripada kapasiti yang paling penting yang kita ada kerana kita dapat mengetahui dan memahami perkara-perkara yang mengelilingi kita dan situasi yang timbul dalam kehidupan kita . Sebaliknya, ia adalah keupayaan intelektual yang bukan sahaja melibatkan pemahaman kata-kata atau frasa, tetapi terdiri daripada betul memahami maksud, sebagai contoh, teks

Lebih
Definisi Bahasa

Definisi Bahasa

Istilah bahasa merujuk kepada sebarang kod semiotik dengan struktur formal yang membayangkan kewujudan konteks penggunaan dan prinsip-prinsip tertentu untuk kegunaannya . Oleh kerana terdapat beberapa konteks, ini bermakna terdapat juga bahasa yang berbeza. Oleh itu kita mempunyai bahasa manusia, bahasa binatang dan bahasa formal yang disebut

Lebih
Definisi Media Audiovisual

Definisi Media Audiovisual

Kami menamakan media audiovisual media massa yang merayu kepada penggunaan deria penglihatan dan pendengaran untuk menghantar mesej mereka . Iaitu, media audiovisual menggabungkan imej dan bunyi , dan sebagai contoh, penerima dapat melihat dan mendengar mesej yang dipersoalkan. Antara media audiovisual yang paling menonjol adalah televisyen, pawagam dan Internet , yang telah menyertai kategori dalam beberapa dekad kebelakangan ini

Lebih
Definisi Reka Bentuk Grafik

Definisi Reka Bentuk Grafik

Reka bentuk grafis adalah disiplin dan profesi yang bertujuan untuk merancang dan memproyeksikan mesej melalui imej. Reka bentuk grafik juga dipanggil "komunikasi visual" dan ini begitu kerana ia melibatkan hubungan intim dengan komunikasi sebagai sains teoritis dan disiplin grafik. Reka bentuk grafik difahami sebagai amalan membangun dan melaksanakan mesej visual yang merangkumi aspek bermaklumat, gaya, identiti, pujukan, teknologi, produktif dan inovatif

Lebih
Definisi Keterangan

Definisi Keterangan

Tajuknya adalah teks yang selalu muncul disusun pada tepi bawah imej, secara berulang-ulang, pada cukai di atasnya, yang misi asasnya adalah untuk memberikan pembaca maklumat spesifik mengenai foto yang dipersoalkan . Perlu diingat bahawa kapsyen adalah konsep sendiri dan oleh itu disebarkan secara meluas dalam konteks reka bentuk editorial , kerana cawangan reka bentuk dipanggil, yang terutama berkaitan dengan tata letak dan komposisi penerbitan grafik, seperti: akhbar, surat khabar, majalah, buku, dan lain-lain

Lebih
Definisi Imej

Definisi Imej

Imej adalah gambaran visual objek, seseorang, haiwan atau apa-apa yang munasabah untuk ditangkap oleh mata manusia melalui teknik yang berbeza seperti lukisan, reka bentuk, fotografi dan video, antara lain . Pada masa kini dan sebagai akibat daripada perkembangan luas yang teknologi yang dikaitkan dengan unjuran dan penangkapan imej telah dicapai dalam dekad yang lalu, kita dapat mengklasifikasikannya sebagai didominasi oleh semua visual itu

Lebih
Definisi Perbualan

Definisi Perbualan

Perbualan difahami sebagai tindakan komunikatif yang ditubuhkan antara dua atau lebih pihak dan yang melibatkan pertukaran ide dengan cara yang tenang dan hormat; dalam perbualan seseorang bercakap agak akrab. Tindakan komunikasikan di mana dua orang atau lebih orang bertukar idea menggunakan bahasa yang sama dan lebih disukai dalam rangka menghormati bersama Ia adalah salah satu sinonim yang paling biasa untuk dialog dan perbincangan

Lebih
Definisi Telegram

Definisi Telegram

Telegram adalah satu cara komunikasi yang membolehkan sesuatu perkara dikomunikasikan secara ringkas, cepat dan ringkas, sementara namanya berasal dari telegraf, suatu cara komunikasi yang muncul pada pertengahan abad ke-19 dan yang tepat membenarkan mesej dihantar dengan segera dan dalam jarak, menggunakan kod

Lebih
Definisi fonetik

Definisi fonetik

Di dalam sains yang dikenali sebagai linguistik kita dapati cawangan yang sangat penting yang dikenali sebagai fonetik. Fonetik didedikasikan untuk mengkaji bunyi suara manusia yang dihasilkan, pembentukannya dan variannya bergantung kepada kedudukan bahagian-bahagian yang berlainan sistem pertuturan yang termasuk dari lidah ke lebih banyak organ dalaman di dalam kerongkong

Lebih
Definisi huruf

Definisi huruf

Dengan gangguan teknologi baru, tulisan tangan tradisional telah kehilangan keunggulannya dalam kehidupan seharian. Walaupun demikian, terdapat percubaan untuk memulihkan adat dan surat ini adalah fesyen baru yang bertujuan untuk menyelamatkan seni tulisan tangan dari kelalaian. Huruf dan kaligrafi Kaligrafi adalah seni tulisan tangan, sama ada dengan nib, penanda, atau berus

Lebih
Definisi Dedikasi

Definisi Dedikasi

Dedikasi adalah teks yang muncul dalam karya sastera di mana pengarang mendedikasikan karya yang diciptakannya kepada satu atau beberapa orang yang mungkin teman, keluarga atau pelakon lain yang telah membantunya dalam pengeluarannya dan proses, memberikan bukti yang mendedahkan, sebagai contoh ; ia biasanya disusun di bahagian hadapan halaman yang mengikuti penutup

Lebih
Definisi Maklumbalas

Definisi Maklumbalas

Dari sudut pandang semantik, maklum balas adalah istilah kompaun. Awalan retro menandakan ke belakang dalam masa dan makanan digunakan dalam erti membekalkan atau memaklumkan dan tidak berkaitan dengan pemakanan. Trend dalam komunikasi Maklum balas adalah fenomena komunikasi. Ia boleh ditakrifkan sebagai maklumat yang kembali dalam komunikasi yang berkesan

Lebih
Definisi Watak

Definisi Watak

Watak adalah simbol atau grafik yang digunakan untuk menyusun alfabet yang berbeza dan yang diperlukan untuk membangunkan bahasa bertulis. Watak-watak ini boleh berbeza-beza antara bahasa dan bahasa, dari mudah dan primitif hingga sangat rumit dan sulit untuk mentafsir. Watak juga boleh mewakili konsep (di mana ia menjadi lebih kompleks) atau bunyi (di sini lebih mudah)

Lebih
Definisi kesusasteraan avant-garde

Definisi kesusasteraan avant-garde

Sastera Avant garde adalah korpus teks yang muncul di bawah premis bahawa pergerakan avant-garde diadakan pada dekad pertama abad ke-20 . Pada dasarnya, kriteria yang mana avant-garde dibimbing menunjukkan penolakan norma estetika yang telah ditetapkan sementara mereka menganjurkan eksperimen dan mencari seni untuk mencerminkan perubahan yang menimbulkan budaya sosial dan secara khusus

Lebih
Definisi Akhiran

Definisi Akhiran

Akhiran adalah sejenis morfem (unit linguistik minimum yang makna sama ada mengubah atau melengkapkan maksud lexeme) yang ditambahkan selepas lexeme perkataan. Lexeme adalah unit leksikal yang tidak mempunyai morfem. Oleh itu, akhiran adalah urutan linguistik yang ditangguhkan dalam perkataan atau lexeme dengan tujuan mengubahsuai rujukannya, sama ada secara tatabahasa atau semantik; mereka bergabung di belakang, di dasar perkataan yang dipersoalkan, contohnya, dating, bodoh , antara lain

Lebih
Definisi Semiologi

Definisi Semiologi

Semiologi adalah salah satu sains yang merupakan sebahagian daripada kajian komunikasi kerana ia bertanggungjawab untuk menganalisis pelbagai jenis simbol dan tanda yang dihasilkan oleh manusia untuk berkomunikasi, serta maknanya dan penanda. Semiologi difahami dalam banyak kes sebagai bersamaan dengan semiotik

Lebih
Definisi Sinopsis

Definisi Sinopsis

Dengan sinopsis, kita memahami ringkasan karya kerja bertulis, filem atau naratif argumentatif, bagaimanapun, adalah betul bahawa kita juga menyebut ringkasan penting yang telah dibuat dari eksposisi bahawa seseorang melakukan subjek atau topik sebagai sinopsis. Insiden sinopsis atas permintaan kerja atau filem Sinopsis selalu menjadi versi pendek dari plot tengah karya yang dipersoalkan dan tujuan utamanya adalah untuk membolehkan pembaca masa depan mengakses beberapa idea umum mengenai teks itu agar mereka menyadari subjek dibaca

Lebih
Definisi Doa Juxtaposed

Definisi Doa Juxtaposed

Ungkapan juxtaposed adalah sejenis kalimat kompaun, ciri utamanya ialah ketiadaan kata sebagai penghubung antara bahagian-bahagian yang membentuk kalimat itu. Dalam kebanyakan kes, elemen penghubung yang berfungsi sebagai pautan ialah tanda koma. Sebaliknya, ayat yang disambungkan mempunyai keanehan yang bukan sebahagian daripada kalimat yang lebih penting daripada yang lain

Lebih
Definisi kumpulan fokus

Definisi kumpulan fokus

Kumpulan Fokus , seperti yang dipanggil dalam Bahasa Inggeris, atau Kumpulan Fokus , seperti yang dipanggil dalam bahasa Sepanyol, adalah sejenis teknik pengajian yang digunakan dalam sains sosial dan dalam karya komersial yang membolehkan mengetahui dan mengkaji pendapat dan sikap. dari khalayak tertentu

Lebih
Definisi Rujukan

Definisi Rujukan

Rujukan itu adalah nombor, data, yang boleh menjadi nama, yang akan membolehkan lokasi atau objek berikutnya apabila perlu dalam mana-mana bidang , sama ada dalam perpustakaan untuk mencari buku yang diminta pelajar atau di dunia pos ; contohnya, surat biasanya mempunyai rujukan bercetak yang ya atau ya mesti muncul dicetak di atasnya agar ia berjaya, demikianlah mengapa kotak pos pejabat ditugaskan

Lebih
Definisi Dossier

Definisi Dossier

A Dossier adalah satu set dokumen atau laporan mengenai sesuatu perkara atau orang tertentu. Ia ternyata menjadi alat yang digunakan secara meluas dalam bidang perniagaan, sains, kalangan saintis untuk bertukar informasi, dalam akhbar, untuk melaksanakan tugas pelaporan mereka dan dalam Perhubungan Awam

Lebih
Definisi Poster

Definisi Poster

Poster adalah notis yang menyampaikan beberapa kejadian masa depan atau keadaan semasa dan yang umumnya mempunyai dimensi yang besar supaya ia dihargai dan diperhatikan oleh orang awam yang kepadanya ia ditangani dan niat artistik sengaja yang akan menarik lebih daripada biasa . Sementara itu, poster itu adalah salah satu alat utama yang mempunyai pengiklanan apabila ia berkaitan dengan komunikasi visual bandar

Lebih
Takrifan Deductive Reasoning

Takrifan Deductive Reasoning

Pada dorongan logik , potongan akan menjadi argumen di mana kesimpulan disimpulkan, ya atau ya, dari premis yang dicadangkannya . Sementara itu, penalaran deduktif adalah jenis pemikiran yang bermula dari keseluruhan, dari umum, dari premis umum, ke arah tertentu, iaitu, dari sesuatu yang umum, menyimpulkan kesimpulan tertentu

Lebih
Definisi Teaser

Definisi Teaser

Penggoda , yang juga diketahui oleh kempen tipu muslihat Sepanyol, adalah sejenis format yang telah menjadi trend dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dalam bidang pengiklanan dahulu, dan kemudian juga untuk sambutan baiknya diperluas ke media seperti televisyen dan pawagam, yang digunakan terutamanya sebagai pratonton kempen publisiti, yang dikaitkan dengan produk atau perkhidmatan, dan yang menonjol untuk menawarkan maklumat berpecah-belah awam, yang tidak dapat dielakkan berakhir memberikan penerima suatu keadaan tipu muslihat yang melampau, yang akan membuat anda cemas menunggu ketibaan m

Lebih
Definisi simposium

Definisi simposium

Kami difahami oleh simposium adalah satu jenis perhimpunan sosial di mana pelbagai individu datang untuk berdebat, berbual dan bertukar idea mengenai agenda yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada hari ini, konsep ini berkaitan hampir dengan semata-mata untuk ceramah jenis akademik di mana satu atau lebih pakar hadir dan membangunkan teori mengenai topik yang berbeza untuk penonton terdaftar dan terdaftar yang terdahulu

Lebih
Definisi Tragedi

Definisi Tragedi

Tragedi adalah persembahan teater di mana watak-watak dihadapkan oleh pasukan misteri yang beroperasi melawan mereka, tidak dapat tidak menyebabkan kemusnahan mereka . Ia adalah salah satu varian yang genre dramatik boleh dimiliki. Asalnya adalah di zaman purba Yunani. Salah satu analisis pertama yang dapat dilihat mengenai topik ini adalah disebabkan oleh Aristoteles

Lebih