Definisi Komunikasi Sosial

Komunikasi sosial merujuk kepada bidang kajian yang mengkaji dan menyiasat isu-isu seperti komunikasi, maklumat, ekspresi, peranan media massa dan industri budaya .

Tetapi tentu saja, tanpa ragu, komunikasi adalah salah satu isu asas yang disiplin ini. Komunikasi ialah hubungan yang ditubuhkan di antara penghantar, yang merupakan individu yang menghantar mesej itu, dan seorang penerima, yang akan menjadi pembawa penyahkodan, menerima mesej tersebut. Kedua-dua berkongsi kod biasa dan melalui itu adalah mereka berkomunikasi. Walaupun, soalan itu tidak begitu mudah, unsur-unsur lain seperti konteks juga campur tangan dalam hubungan ini (semua soalan-soalan yang ada di sekeliling mesej dan yang mungkin menjejaskan maksudnya); kod (yang merangkumi tanda dan simbol konvensional yang kita gunakan untuk berkomunikasi); dan saluran (yang akan menjadi medium di mana mesej itu boleh dihantar dan mencapai destinasi).

Komunikasi sosial adalah alat asas dan penting ketika membina pendapat umum. Komunikasi yang dilakukan dengan baik membolehkan jambatan dialog dibuka antara pelaku sosial yang berbeza dan dengan ini, sumbangan langsung dibuat untuk mengukuhkan demokrasi.

Oleh itu, dengan mengambil kira komunikasi yang menentukan untuk pembangunan manusia, adalah tepat dan penting bahawa penyertaan dan pengetahuan orang ramai mengenai pengaruh ini dan juga semua teknologi yang telah dikaitkan dengannya di dalam tahun lepas. Memohon program dan mempromosikan program komunikasi akan membantu masyarakat secara umum dalam erti ini penting menggunakan komunikasi secara bertanggungjawab dan untuk pembangunan sendiri.

Konsep ini juga menonjolkan di banyak bahagian dunia karier universiti di mana pengetahuan dapat diperoleh mengenai topik-topik yang disebutkan di atas. Dengan kata lain, karier ini prihatin dengan latihan komunikator sosial supaya mereka dapat melaksanakan dengan memuaskan dalam bidang komunikasi, sama ada dalam akhbar, dalam syarikat, atau di tempat lain di mana mereka menjalankan fungsi komunikator.

Artikel Berkaitan