Definisi pengurus

Pengurus istilah ditetapkan sebagai orang yang dalam suatu syarikat atau organisasi tertentu mempunyai tanggungjawab dan tugas membimbing orang lain, melaksanakan dan memberikan perintah, dan memastikan bahwa hal-hal dilakukan untuk mematuhi kepatuhan tertentu dan benar dengan objektif dan misi yang dipromosikan oleh organisasi .

Walaupun misi yang dipegang seorang pengurus akan bergantung pada jenis industri dan ciri-ciri konteks di mana ia beroperasi, di antara kemahiran asas dan tanggungjawabnya adalah berikut: meningkatkan teknologi teknologi syarikat, orientasi dan hala tuju kepada organisasi, mengekalkannya, sentiasa berusaha memihak kepada produktiviti, memuaskan dan mengekalkan perhubungan yang mesra dengan pekerja dan memenuhi hasrat dan tuntutan masyarakat di mana organisasi itu dimasukkan .

Begitu juga dan sebagai tambahan kepada tanggungjawab, seorang pengurus, sebagai akibat daripada kedudukan eksekutif yang semata-mata dia melakukan, akan mempunyai satu siri fungsi tertentu yang dia dan hanya akan melaksanakan di dalam persoalan itu ... pengambilan sisa jawatan, dalam satu atau yang lain Dengan cara ini, prestasi dan penilaian pematuhan yang dilakukan oleh seluruh jabatan di mana organisasi dibahagikan mesti melalui kelulusannya, merancang dan membangunkan matlamat dan objektif yang perlu dipenuhi dalam jangka sederhana dan pendek, bersama-sama dengan tujuan tahunan yang umumnya dipertimbangkan pada permulaan tahun baru atau menjelang akhir satu, unjuran yang paling dekat yang boleh dibuat dan ini akan sering bergantung, di samping itu, pada tahap kelulusan yang lebih tinggi daripada satu cari pengurus.

Daripada semua yang kita nyatakan di atas, ia adalah untuk mencapai kedudukan pengurus di mana-mana organisasi atau untuk mengekalkannya, mengikut mana-mana yang berkenaan, orang itu mesti mempunyai tiga jenis kemahiran: teknikal, manusia dan konseptual .

Yang pertama dapat diperoleh melalui pendidikan formal atau melalui pengalaman dan melibatkan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan, metode, teknik dan sarana teknis yang paling sesuai untuk menjalankan tugas-tugas yang disebutkan di atas dan kemahiran analisis untuk mengubah semua ini menjadi keputusan positif bagi syarikat di mana ia beroperasi.

Keupayaan manusia adalah apa yang akan membolehkan anda berfungsi secara semulajadi dan berkesan sebagai sebahagian daripada kumpulan, mencapai, sebagai contoh, kerjasama selebihnya dengan sebab dan tujuan mereka.

Akhirnya, kemahiran konseptual adalah yang membolehkan anda memvisualisasikan syarikat secara menyeluruh, dengan komponennya, hubungan antara mereka dan berfikir, sekiranya memperkenalkan perubahan, bagaimana ini akan mempengaruhi operasinya.

Artikel Berkaitan