Definisi Topik

Topik perkataan digunakan untuk menetapkan topik, merujuk kepada idea atau bentuk stereotaip yang biasanya digunakan dalam situasi atau momen tertentu. Suatu topik dapat difahami sebagai topik untuk dibicarakan atau disiasat, itu adalah objek perbincangan misalnya ketika dikatakan bahwa ketidakamanan adalah topik hari itu. Idea topik berkaitan lebih daripada apa pun untuk komunikasi serta kesusasteraan atau seni sejak topik sastera boleh menjadi topik sastera untuk menulis.

Dalam bidang linguistik, topik itu adalah subjek di mana ia bercakap atau subjek yang mana rujukannya dibuat, difahami subjek bukan sebagai orang tetapi sebagai perkara, subjek. Untuk cabang komunikasi ini, topik ini menjadi pusat perdebatan, perbualan atau perbincangan, sementara komen adalah bentuk-bentuk cakaran yang dibina di sekitar tema atau topik yang dicadangkan. Biasanya, topik itu boleh menjemput kedudukan ideologi yang berbeza untuk disebutkan kerana ia adalah sesuatu yang perlu dibincangkan dan tentang mana setiap individu mungkin atau mungkin tidak mempunyai pendapat yang terbentuk.

Dalam erti kata lain, topik atau topik perbincangan adalah di mana tindakan diskursif difokuskan secara bebas dari komen keadaan yang boleh dibentuk dalam setiap situasi. Apabila perdebatan atau pameran disusun, topik biasanya ditentukan, yang akan menjadi subjek yang akan diperdebatkan atau bercakap dan di mana semua komen yang dibuat haruslah.

Pada masa yang sama, pengertian topik diterapkan pada tatabahasa, topik menjadi pusat hukuman tanpa yang tidak difahami. Contohnya adalah dalam ayat dengan subjek dan predikat seperti Rumah merah, topik itu mungkin hanya rumah.

Artikel Berkaitan