Definisi Sivil

Istilah awam merujuk kepada isu-isu yang terdapat di bandar atau penduduk yang mendiaminya .

Begitu juga, istilah sivil sering digunakan untuk membuat perbezaan berkenaan dengan orang-orang yang bertindak balas terhadap atau menjadi milik tentera atau bidang keagamaan dan yang pasti disebabkan oleh kepunyaan mereka dalam sfera-sfera yang menunjukkan perbezaan penting dengan orbit awam kehilangan denominasi ini sedikit.

Sementara itu, dalam undang-undang, istilah sivil juga mempunyai penyertaan khas kerana ia merangkumi semua soalan, hubungan atau kepentingan peribadi berkenaan dengan orang, harta mereka atau negeri yang mereka hadir, sama ada yang tunggal, berkahwin atau bercerai .

Sebaliknya, kewujudan sfera sivil atau yang dalam sains politik dipanggil masyarakat madani adalah satu keperluan asas untuk demokrasi wujud dan dikekalkan .

Masyarakat sivil adalah kumpulan orang yang memegang kategori warganegara dan yang kebanyakannya bertindak secara kolektif untuk membuat keputusan yang wujud di dalam masyarakat awam yang mereka milik, di luar institusi kerajaan dan yang jelas akan cenderung untuk mencapai daripada kebaikan bersama, jadi dengan cara ini dan jika perlu, mempunyai alat dan kawasan untuk mempertahankan diri dari kuasa strategik yang kadang-kadang sengaja dilaksanakan oleh negara dan pasar.

Artikel Berkaitan