Definisi Semiotik

Semiotik adalah sains atau disiplin yang berminat dalam mengkaji pelbagai jenis simbol yang dicipta oleh manusia dalam situasi yang berbeza dan khusus. Kajian ini adalah berdasarkan analisis makna yang setiap jenis simbol boleh mempunyai dan bagaimana makna itu boleh berubah mengikut masa atau ruang.

Semiotik (atau juga dikenali sebagai semiologi) boleh dianggap sebagai bahagian yang sangat penting dalam antropologi sejak karyanya berkaitan dengan budaya manusia semasa dan masa-masa lain. Istilah semiotik berasal dari bahasa Yunani semeiotikos, yang bermaksud 'penerjemah tanda'.

Ini menunjukkan bahawa ia akan cuba menjelaskan jalan di mana makhluk menggunakan tanda-tanda untuk memahami dunia di sekeliling mereka dan sudah tentu juga untuk berkomunikasi dengan orang lain, tindakan yang pasti penting dalam kehidupan apa pun.

Kajian yang memformalkan semiotika berkenaan dengan pengertian makna berguna digunakan di peringkat saintifik, suatu konteks di mana cara pengetahuan yang dijana ternyata penting.

Tanda itu merujuk kepada sesuatu dan merujuk kepada gambaran mental itu

Bagi semiotik, tanda selalu merujuk kepada sesuatu. Sementara itu, tanda itu merujuk kepada sesuatu yang konkrit dalam minda seseorang. Oleh itu jadual perkataan adalah tanda yang secara mental akan merujuk kami kepada gambaran perabot ini, biasanya diperbuat daripada kayu dan digunakan untuk makan.

Salah satu unsur budaya yang paling kompleks dan menarik adalah set simbol dan bentuk yang diciptakan manusia untuk situasi atau keadaan yang berlainan.

Setiap set simbol digunakan untuk satu jenis peristiwa atau fenomena dan oleh itu makna atau tafsirannya adalah sama sekali dan khusus. Simbol-simbol yang lebih atau kurang perwakilan atau perwakilan subjektif fenomena ini dan kelahiran mereka ada kaitannya dengan keperluan manusia untuk mengintegrasikan fenomena tersebut ke dalam bahasa.

Semiotik kemudian akan berminat untuk menganalisis mengapa simbol-simbol ini boleh mempunyai makna dalam sesaat atau ruang dan perubahan, atau kekal sepanjang masa jika demikian. Tugas ini ialah ahli antropologi, pakar bahasa, ahli arkeologi, dan saintis lain yang bekerja dengan isu-isu yang berkaitan dengan budaya. Semiotik dianggap dilahirkan dari pemerhatian pakar antropologi dan pakar bahasa yang memperhatikan bahawa simbol-simbol yang berlainan (bukan hanya grafik tetapi juga bahasa, pemikiran atau bentuk emosi) diulangi dalam ruang yang berlainan dan mempunyai sama atau berbeza makna mengikut setiap komuniti.

Orang sentiasa menggunakan tanda-tanda dan memberi makna kepada setiap isu yang dirasakan. Memandangkan kehadiran ini, semiotika mempunyai tempat yang relevan pada permulaan proses pengetahuan, dan pendekatan yang mendalam kepada tanda dicadangkan, contohnya, yang merupakan objek kajiannya.

Sumbangan asas ahli linguistik Ferdinand de Saussure

Ahli linguistik kelahiran Switzerland, Ferdinand de Saussure membuat sumbangan besar kepada semiotika. Beliau memberi kursus tentang tanda bahasa dan topik ini didekati dari perspektif linguistik sahaja.

Saussure menentang mempertimbangkan tanda itu sebagai entiti kesatuan yang datang untuk mempertimbangkan bahasa sebagai senarai kata-kata yang sesuai dengan beberapa perkara. Cadangan beliau adalah bahawa konsep mendahului tanda-tanda dan dalam erti kata ini dia mencadangkan bahawa unit linguistik terdiri daripada dua elemen, di satu pihak konsep, dan sebaliknya imej akustik itu.

Konsep ini masih difailkan dalam minda penutur bahasa tertentu dan oleh itu konsep meja memanifestasikan dirinya sebagai satu set yang terdiri daripada ciri-ciri berikut: perabot, kayu, segi empat tepat, persegi, digunakan untuk makan. Sementara itu, imej akustik adalah tanda bahawa perkataan ini meninggalkan dalam jiwa kita.

Artikel Berkaitan