Takrif kod binari

Kod Perduaan adalah sistem perwakilan teks atau pemproses arahan komputer, yang menggunakan sistem binari, sedangkan sistem binari adalah sistem penomoran yang digunakan dalam matematik dan pengkomputeran dan dalam nombor yang diwakili hanya menggunakan angka sifar dan satu (0 dan 1).

Terutama pada perintah telekomunikasi dan pengkomputeran, kod ini digunakan dengan kaedah pengekodan data yang berbeza seperti: string karakter, rentetan bit, dan mungkin lebar tetap atau lebar ubah.

Sistem penomboran hari ini adalah wajaran, yang bermaksud bahawa setiap kedudukan dalam urutan digit akan mempunyai berat yang bersangkutan, sedangkan sistem perduaannya sebenarnya sistem penomboran: berwajaran.

Ciri lain kod jenis ini ialah kesinambungan yang menjadikan kemungkinan kombinasi kod yang bersebelahan, iaitu, kombinasi mana-mana kod yang seterusnya akan berubah hanya satu bit (kod berterusan). Dan kod itu akan menjadi kitaran apabila kombinasi terakhir bersebelahan dengan yang pertama.

Bagi sebahagian mereka, kod pembetulan ralat dan kod pengesanan ralat adalah penyelesaian yang sangat penting dan muktamad terhadap masalah penghantaran data melalui impuls elektrik, kerana terdapat banyak faktor yang boleh mencetuskan perubahan dalam isyarat elektrik pada masa tertentu yang menyebabkan kesilapan yang kita sebutkan.

Artikel Berkaitan