Definisi Injil Sinoptik

Ia merujuk kepada tulisan-tulisan Lucas, Mateo dan Marcos, mengenai idea bahawa terdapat hubungan antara tiga penglihatan, akibat dari data dan cerita-cerita terlintas yang dapat dilihat dari perbandingan. Dalam pengertian ini istilah sinoptik digunakan.

Pendekatan kepada "masalah" sinoptik

Dalam Perjanjian Baru, tiga buku pertama adalah Injil menurut Matius, menurut Markus dan menurut Lukas. Mereka dipanggil sinoptik kerana di dalamnya semua struktur yang sama dan kandungan yang sangat serupa dikekalkan.

Menurut ahli-ahli dalam tema alkitabiah kebetulan ini tidak secara tidak sengaja dan oleh sebab itu dipercayai tiga kesaksian tersebut harus berasal dari teks sastera yang sama atau dari sumber yang sama. Pada ketika ini kita bercakap tentang masalah sinoptik untuk merujuk kepada apa yang boleh menjadi elemen umum dari mana Injil Matius, Markus dan Lukas memancar.

Dari teologi, tidak ada masalah sinoptik kerana ketiga Injil berasal dari perkataan yang diungkapkan oleh Tuhan. Walau bagaimanapun, terdapat masalah "sastera": menentukan apa teks atau apa sumber lisan mengandungi maklumat yang berasal dari injil-injil ini.

Empat hipotesis

Atas budi bicara G. E Lessing, tiga penginjil bergantung pada injil yang ditulis dalam bahasa Aram yang akhirnya hilang.

Hipotesis kedua, yang dipertahankan oleh H. Koester, mempertahankan bahawa sebelum Mark terdapat seorang penginjil lain dengan nama yang sama dan karyanya berfungsi sebagai rujukan bagi Matius, Lukas dan Mark yang kita tahu.

Opsi ketiga dipertahankan oleh J. J Griesbach dan menurutnya injil pertama ialah Saint Matthew, yang berfungsi sebagai landasan untuk penulisan Saint Luke dan Saint Mark (konsep ini berdasarkan pada data yang dikumpulkan dalam Perjanjian Baru : Matius adalah pengikut langsung Yesus dari Nazareth).

Mengikut hipotesis penjelasan terakhir, yang disokong oleh ahli teologi Protestan Kristen Wiesse dan diterima oleh kebanyakan penyelidik, terdapat dua sumber asal: kesaksian Matius dan Lukas. Kedua-dua injil akan berkongsi sumber yang sama, yang mana penyelidik menamakannya dengan huruf Q (Q dalam kes ini ialah singkatan perkataan Quelle dalam bahasa Jerman, yang bermaksud sumber).

Hipotesis Q, juga dikenali sebagai Injil Q atau Sumber Q, merujuk kepada bahan biasa para penginjil Matthew dan Luke tetapi tidak termasuk Mark. Menurut konsep ini, kandungan injil sinoptik akan dikaitkan dengan tradisi lisan orang Kristian awal.

Injil Kanaan dan Injil Apokrifal

Injil kanonik yang dipanggil adalah yang telah diiktiraf secara rasmi oleh Gereja Katolik (tiga sinoptik yang telah disebutkan ditambah dengan Injil Yohanes). Semua kesaksian ini merujuk kepada hubungan langsung atau tidak langsung yang rasul-rasul itu ada bersama Yesus dari Nazaret.

Injil apokrif adalah mereka yang tidak mempunyai pengiktirafan rasmi Gereja Katolik dan yang ditulis selepas karya-karya kanonik.

Selain pengiktirafan rasmi mereka dalam kanun Katolik, teks-teks ini cuba memberikan maklumat tentang aspek kehidupan Yesus dari Nazaret yang tidak muncul dalam teks kanonik.

Artikel Berkaitan