Takrifan Semula

Istilah pembinaan semula adalah salah satu yang merujuk kepada tindakan membina semula sesuatu yang telah wujud tetapi hilang atau dimusnahkan. Idea pembinaan semula boleh digunakan di kawasan-kawasan tertentu (seperti merujuk kepada pembinaan semula bangunan), serta dalam situasi abstrak, sebagai metafora (contohnya apabila kita bercakap tentang pembinaan semula fakta-fakta jenayah). Istilah ini dipasang dari penggunaan kata pembinaan dan awalan "re" yang selalu bermaksud mengulangi, dalam kes ini, membina semula.

Pembinaan semula sentiasa mempunyai objektif khusus dan memperbaharui sesuatu yang telah musnah atau ditinggalkan dalam keadaan yang buruk disebabkan oleh sebab tertentu. Ia adalah istilah yang digunakan secara meluas untuk merujuk kepada situasi di mana sesuatu (bangunan, objek) telah dimusnahkan dan mesti dibina semula, sebagai contoh apabila bercakap tentang pembinaan semula sebuah bandar selepas perjalanan taufan, gempa bumi, tsunami atau laluan perang yang bermakna tahap pemusnahan yang sangat tinggi. Anda juga boleh merujuk kepada kes yang lebih khusus atau lebih kecil, seperti pembinaan semula rumah atau sebahagian daripadanya kerana memakai, kelembapan atau masalah yang berlainan. Apabila istilah itu digunakan dalam pengertian ini, adalah penting untuk diingat bahawa ia bermula dari sesuatu yang sudah wujud sebelum ini, kerana sebaliknya seseorang akan bercakap tentang pembinaan dan bukannya pembinaan semula.

Dalam banyak kes, pembinaan semula boleh bermakna perubahan beberapa ciri sebelumnya, tetapi mengekalkan struktur atau idea asal. Oleh itu, apabila bercakap tentang membina semula sebuah rumah, ia tidak boleh dibina semula seperti yang telah dilakukan sebelumnya, tetapi beberapa ciri mungkin diubah untuk menjadikannya lebih baik. Dalam hal membina semula bandar-bandar yang musnah oleh peristiwa tragis, perubahan tertentu juga boleh dibuat untuk mengelakkan komplikasi lanjut.

Apabila kita bercakap tentang istilah pembinaan semula dalam arti abstrak (seperti "pembinaan semula peristiwa"), kita menyebut tindakan untuk meletakkan peristiwa kembali dalam keadaan seperti yang berlaku untuk cuba memahami mereka lebih baik dan tahu bagaimana mereka berlaku, kenapa dan dengan apa akibatnya.

Artikel Berkaitan