Definisi Unanimous

Kata sebulat suara adalah salah satu yang berfungsi untuk menunjuk atau menandakan persetujuan beberapa orang atau entiti mengenai keputusan yang perlu dibuat. Unanimity diperoleh apabila kesemua peserta dalam keputusan itu bersetuju, jadi penting untuk tidak mengelirukan dengan jenis keputusan lain yang dapat dicapai dengan majoriti mudah semenjak kesepakatan atau keadaan sebulat suara mengenai isu tertentu akan selalu dilakukan dengan kewujudan perjanjian antara semua yang mengambil bahagian di dalamnya. Istilah bulat berasal dari bahasa Latin, dari kata unanimitas yang bermaksud perpaduan dan juga berkaitan dengan semua kata lain yang bermula dengan satu, seperti alam semesta, seragam, unik.

Walaupun perkataan unanimity dapat digunakan dalam segudang situasi yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari, sangat umum untuk mencari istilah ini dalam bidang legislatif, bisnis dan ruang bersama ketika perlu berbicara tentang keputusan yang akan dibuat (atau Mereka mengambil) semua pelakon dalam keadaan itu bersetuju. Dalam erti kata lain, terdapat badan-badan perundangan di beberapa negara yang mesti membuat keputusan, meluluskan undang-undang atau membuat undang-undang secara sebulat suara dan bukan oleh majoriti. Ini bermakna bahawa tidak cukup untuk undang-undang yang akan dipilih oleh majoriti anggota badan itu, tetapi kerana kepentingannya, dianggap bahawa semua orang yang menjadi sebahagian daripadanya mesti bersetuju. Ini tidak semestinya kerana idea majoriti sering digunakan di ruang perundangan untuk membenarkan perbezaan pendapat.

Di tempat-tempat lain di mana gagasan unanimiti atau kesepakatan yang lebih umum adalah ketika mengundi misalnya dalam mesyuarat perniagaan, dalam mesyuarat konsortium mengenai masalah atau isu yang menimpa semua anggotanya dan yang sangat mendesak mereka semua setuju atau mereka bertindak sebulat suara untuk menyelesaikan atau mengubahnya. Unanimity juga penting dalam perhimpunan, badan perdebatan popular, dll. kerana ia dicari bahawa semua orang bersetuju dengan beberapa keputusan yang boleh dibuat untuk mengelakkan, akhirnya, kemungkinan perselisihan atau konflik mengenai hasilnya.

Artikel Berkaitan