Definisi Orang Tatabahasa

Kata kerja yang kita gunakan dalam komunikasi bertulis atau lisan boleh digunakan dalam bentuk tunggal atau jamak. Dalam bahasa Sepanyol terdapat tiga orang untuk tunggal dan tiga untuk jamak. Dengan cara ini orang-orang tatabahasa dalam singular adalah saya, anda, dia dan kami, anda, mereka atau mereka untuk majmuk. Oleh itu, orang tatabahasa diiktiraf melalui kata ganti peribadi.

Orang pertama adalah orang yang bercakap atau bertindak. Oleh itu, jika saya berkata "Saya bercakap", "kami menyanyi" Saya merujuk kepada orang pertama yang tunggal dan orang pertama jamak. Pada orang kedua, kiasan dibuat kepada individu selain daripada diri sendiri, yang boleh menjadi satu atau beberapa orang, contohnya "anda menari" atau "kamu bekerja". Dalam orang ketiga, kata ganti nama dia digunakan dalam bentuk tunggal dan mereka dalam bentuk jamak, contohnya "mereka menarik" atau "dia bersenang-senang".

Bentuk verbal bukan peribadi

Terdapat kata kerja yang tidak berkaitan dengan orang tatabahasa dan bentuk kata tidak bersifat peribadi, yang merupakan infinitif, gerund dan participle. Infinitif dalam bahasa Sepanyol mempunyai tiga ujung yang mungkin, di dalam, di dalam atau di dalam, seperti kata kerja untuk mencintai, kata kerja untuk membawa atau kata kerja meninggalkan. Gerund ini menggabungkan berakhir atau pergi, sebagai penyayang, meninggalkan atau meninggalkan.

Persepuluhan berakhir dalam ado atau pergi, sebagai tercinta atau keluar, tetapi perlu diambil kira bahawa beberapa peserta tidak teratur, seperti meletakkan atau melihat. Tiga bentuk ini dipanggil bukan peribadi kerana mereka tidak mempunyai kata ganti peribadi.

Penggunaan orang pertama dan ketiga dalam teks sastera

Apabila ditulis pada orang yang pertama, naratif itu menceritakan sesuatu dari sudut pandangannya sendiri. Jadi, jika saya berkata "Saya melihat pencuri keluar dari pertubuhan itu dan saya tidak dapat menahan mukanya" Saya menceritakan fakta yang telah berlaku kepada saya dan saya menulisnya kepada orang yang pertama, kerana saya saksi tentang sesuatu yang telah berlaku. Narator dalam orang pertama menerangkan realiti dari orang pertama yang tunggal atau saya atau dari orang pertama jamak atau kami.

Apabila menulis kepada orang ketiga, narator itu menjadi maha maha tahu, iaitu, dia tahu keseluruhan realiti sesuatu perkara

Seorang penyampai omniscient akan berkata "seorang lelaki muda sedang menuruni tangga dan tiba-tiba dia tergelincir dan jatuh." Penderitaan orang ketiga menggambarkan sesuatu daripadanya di dalam singular atau mereka atau mereka dalam majmuk.

Perlu diingatkan bahawa tokoh penyampai omniscient pun tahu perasaan watak-watak yang dia gambarkan. Narasi orang ketiga juga dapat didekati dari perspektif seorang narator objektif, iaitu seseorang yang memerhatikan apa yang dilihatnya dari luar cerita dengan cara yang obyektif, tetapi tidak tahu apa karakter yang dia gambarkan berfikir atau merasa.

Foto: Fotolia - aletia2011 / kurapatka

Artikel Berkaitan