Definisi Artikel Penubuhan

Apabila membentuk sebuah syarikat, salah satu langkah yang akan diambil adalah untuk membuat rasmi sebelum notari orang awam jenis syarikat yang akan diwujudkan. Perbuatan undang-undang ini adalah tindakan konstitutif sebuah syarikat.

Antara isu lain, ia akan menentukan asasnya, tujuan, ahli, fungsi khusus yang masing-masing perlu dilakukan, tandatangan yang disahkan mereka yang akan dipertanggungjawabkan apabila tiba masanya untuk membuktikan identiti apa-apa dan semua maklumat kepentingan dan asas masyarakat yang ditubuhkan.

Sama seperti seseorang yang dilahirkan didaftarkan melalui sijil kelahiran, apabila sebuah syarikat diasaskan ia juga perlu untuk mendokumenkan undang-undangnya mengikut undang-undang setiap negara.

Perbuatan perlembagaan adalah keperluan undang-undang wajib yang mana setiap jenis entiti mesti dipenuhi ketika merasmikan pendaftarannya.

Kandungan artikel penubuhan mesti memasukkan maklumat asas mengenai syarikat atau jenis syarikat

Aspek pertama yang perlu dipertimbangkan ialah nama syarikat. Jumlah sebenar modal saham entiti juga ditentukan, iaitu sumbangan kewangan yang dibuat oleh setiap rakan kongsi. Tujuan syarikat itu perlu menentukan secara terperinci semua perkara yang syarikat berhasrat untuk melaksanakan (sebuah syarikat tidak boleh menjalankan suatu aktiviti jika ia tidak pernah ditakrifkan di antara fungsi permulaan).

Seperti yang logik, dalam dokumen akta itu adalah perlu untuk menentukan pejabat berdaftar entiti dan kedudukan yang berbeza perwakilan anggotanya dengan tandatangan yang sepadan.

Jenis syarikat

Dalam kandungan artikel penubuhan, ia juga perlu untuk menentukan jenis syarikat atau syarikat yang akan diformalkan.

Sebuah syarikat komersial adalah entiti undang-undang yang berjanji untuk membuat beberapa jenis sumbangan, sama ada dalam modal, kerja atau pengetahuan. Syarikat-syarikat boleh diklasifikasikan ke dalam sub-seksyen berikut: syarikat individu, syarikat modal atau syarikat yang bersifat campuran. Yang pertama adalah mereka yang mana semua rakan kongsi yang membuatnya diketahui dan komponen utama mereka adalah rakan kongsi entiti (perkongsian dan perkongsian terhad adalah contoh modaliti ini).

Di firma-firma modal, apa yang berkaitan adalah jumlah caruman dari setiap rakan kongsi (contohnya ialah korporat, perkongsian terhad, atau syarikat saham gabungan yang mudah).

Objektifnya adalah untuk mewujudkan entiti yang boleh melengkapkan kapasiti kerja dengan nilai dan bakat orang lain yang seterusnya menyumbang modal yang diperlukan (syarikat liabiliti terhad adalah yang paling penting dalam modaliti ini).

Artikel Berkaitan