Definisi Arithmetic Mean

Keputusan yang timbul daripada menambahkan nilai dan membahagikannya dengan jumlah tambahan yang menyertai

Pada permasalahan Matematik dan Statistik, Arithmetic Mean, yang dikenali sebagai rata-rata juga, ternyata set nombor terhingga yang bersamaan dengan jumlah semua nilai dibahagikan dengan jumlah tambahan yang terlibat .

Jika set yang dipersoalkan adalah sampel rawak, sebagai individu dari populasi statistik yang ditetapkan, ia akan dipanggil bermakna sampel dan akan menjadi salah satu statistik sampel utama.

Sebagai contoh, jika saya ingin mengetahui Arithmetic Mean atau rata-rata yang saya ada dalam subjek tertentu di sekolah atau universiti, yang saya perlu buat ialah menambah nombor setiap nota yang saya perolehi dalam peperiksaan dan membahagikannya dengan bilangan ujian, itu adalah katakan, jika gred saya sepanjang tahun adalah 4, 5, 7, 8 dan 10, purata minit atau rata-rata aritmetik yang dipersoalkan ialah 6.80.

Setiap kali kita ingin memperoleh purata, kita mesti mempunyai dua kuantiti yang kita dapat dengan tepat mencapai titik tengahnya. Kami akan sentiasa memerlukan tokoh lain kerana anda tidak boleh rata-rata angka dengan diri anda.

Sekiranya terdapat beberapa nombor, kita mesti, seperti yang telah kita katakan, tambah mereka semua dan seterusnya kemudian membahagi mereka dengan bilangan nombor yang terlibat, iaitu, jika terdapat lima angka membahagikan mereka dengan nombor itu.

Digunakan dalam iklim, ekonomi, sumber manusia dan untuk membuat statistik

Dan prosedur yang sama yang kami sebut tadi boleh dipindahkan ke kawasan lain dan pertanyaan untuk mendapatkan purata, di antaranya, suhu. Adalah sangat umum bahawa atas permintaan pengiraan cuaca dibuat untuk mengetahui suhu purata semasa satu musim tahun ini. Apa yang dilakukan kemudian ialah menambah suhu sepanjang tempoh tersebut dan kemudian membahagikannya untuk mencapai purata yang akan dikaji pada masa itu.

Juga dalam ekonomi dan kewangan, purata digunakan untuk mengetahui purata keuntungan atau kerugian perniagaan, untuk kadar inflasi yang menjejaskan ekonomi sesebuah negara, kos sara hidup, antara lain.

Dan di tempat kerja, purata atau purata aritmetik biasanya digunakan untuk membuat perhitungan dikaitkan dengan hari-hari kerja yang dilakukan oleh pekerja dan dengan itu mengetahui berapa hari dia bekerja dan dapat membuat bayaran yang sesuai untuk karyanya.

Sebaliknya, aritmetik bermakna digunakan secara meluas untuk membuat statistik dalam sektor sensitif dan sebaik sahaja keputusan diketahui, untuk membangun dan melaksanakan dasar untuk menyelesaikan masalah di kawasan tersebut. Mari kita fikirkan pendidikan, untuk mengetahui sama ada tahap pengetahuan sesuatu kursus adalah baik atau buruk, anda boleh membuat purata markah yang diperoleh oleh pelajar dan dengan itu mengetahui sama ada mereka berada pada tahap yang baik atau tidak, dan jika perlu, dilaksanakan langkah-langkah untuk memperbaikinya.

Salah satu kelemahan Arithmetic Mean ialah ia akan diubah suai oleh nilai-nilai ekstrim, iaitu, nilai yang sangat tinggi cenderung untuk meningkatkannya dan, sebaliknya, mereka yang terlalu rendah cenderung untuk mengurangkannya, yang tentunya agak merosakkan. kerana ia mungkin terhenti menjadi wakil.

Ciri-ciri ini mengekalkan Arithmetic Mean daripada satu set nombor positif akan sama dengan atau lebih besar daripada nilai geometri, yang merupakan akar n bagi produk nombor-nombor dan, sebaliknya, bahawa aritmetik bermakna antara nilai maksimum dan minimum data yang dipersoalkan.

Oleh itu, kita harus menyatakan dengan jelas bahawa hasil pengiraan purata sesuatu membawa kita tidak selalunya bertepatan dengan realiti dan itulah sebabnya ia dikatakan dari segi purata.

Artikel Berkaitan