Dewa - Takrif, Konsep dan Apa

Dewa perkataan adalah sinonim dengan ketuhanan atau tuhan, iaitu, makhluk tertinggi yang boleh dihormati oleh manusia apabila dianggap bahawa ia menjalankan beberapa kuasa atas mereka. Sepanjang sejarah kemanusiaan terdapat pelbagai cara memahami istilah dewa dan masing-masing telah membentuk tradisi agama dan budaya. Dewa-dewa yang berbeza dinilai sebagai pasukan pesanan yang lebih tinggi dan pada masa yang sama sebagai entiti kreatif dan dengan dimensi suci.

Dewa-dewa mitologi Yunani

Dalam mitologi Yunani terdapat banyak tuhan, jadi ia adalah konsepsi politeis. Terdapat empat belas tuhan, yang juga dikenali sebagai tuhan-tuhan Olimpik kerana kediaman mereka berada di Gunung Olympus. Salah satunya adalah Zeus, bapa kepada tuhan-tuhan yang lain dan orang yang memerintah alam semesta. Poseidon adalah tuhan laut dan gempa bumi. Athena adalah representasi ilahi kebijaksanaan, perang dan seni. Apollo adalah anak lelaki Zeus dan saudara lelaki Artemis dan merupakan salah satu deidas yang paling dihormati, kerana dia dikenal pasti dengan kebenaran dan sifatnya berkaitan dengan penyakit manusia dan kuasa kejahatan. Dewa Yunani mempunyai hubungan langsung dengan alam dan diperbadankan oleh tamadun Rom.

Konsep Tuhan dalam agama-agama monoteistik

Yahudi, Kristian dan Islam adalah tiga agama monoteistik. Walaupun masing-masing mempunyai doktrin dan dogma tersendiri, terdapat satu elemen yang sama: kepercayaan pada Tuhan yang benar.

Dewa Kristian mempunyai ciri tunggal, karena sifat Tuhan adalah trinitarian, yaitu, dibentuk oleh tiga orang dalam satu, Bapa, Anak dan Roh Kudus. The dogma of the trinity adalah lazim dalam Kekristenan, tetapi beberapa gereja Kristian tidak sepenuhnya membaginya (misalnya, Saksi-Saksi Yehuwa atau Mormons).

Dalam agama Yahudi, tuhan dipercayai yang mendedahkan dirinya kepada orang-orang Yahudi dan campur tangan dalam sejarah supaya orang Yahudi mencapai pembebasan mereka. Ia adalah tuhan yang tidak boleh diakses dan pada masa yang sama dekat dengan rakyatnya. Dia adalah pencipta segala sesuatu yang wujud.

Di dalam Islam, Tuhan atau Allah diilhamkan sebagai makhluk yang unik, maha kuasa dan pencipta seluruh alam semesta. Pada masa yang sama, ia mesti dihormati dan dipatuhi oleh manusia.

Cara lain untuk memahami konsep dewa

Sesiapa yang tidak percaya kepada dewa tertinggi adalah ateis, sedangkan sesiapa yang tidak menyangkal kewujudannya tetapi menganggap bahawa ia adalah konsep yang melampaui pemahaman manusia adalah agnostik. Di sisi lain, terdapat pendekatan falsafah yang mendekati gagasan Tuhan dari perspektif yang berbeza: sebagai kuasa unggul yang memerintahkan dan memerintah alam semesta tetapi itu tidak campur tangan dalam sejarah manusia atau sebagai suatu ide yang harus ditafsirkan untuk memahami tradisi yang berbeza budaya.

Foto: iStock - Stamatoyoshi / manx_in_the_world

Artikel Berkaitan