Definisi Permintaan

Dokumen atau peringatan di mana seseorang meminta sesuatu ditetapkan dengan jangka masa permintaan .

Jenis komunikasi ini sangat biasa di syarikat-syarikat dan pejabat-pejabat awam, antara lain, contohnya, ketika dalam keadaan tertentu seperti perjalanan, mungkin terjadi di tempat tujuan mereka meminta kami untuk informasi atau dokumentasi tertentu yang membuktikan siapa diri kita. Apa yang kita lakukan, antara lain, supaya ia mempunyai kesahan antarabangsa, adalah norma yang harus kita serahkan kepada permintaan, contohnya, kepada kementerian yang menjaga hubungan luar negeri di negara kita, untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan. Permintaan ini adalah salah satu cara komunikasi yang paling formal yang kami ada ketika meminta sesuatu.

Sebaliknya, adalah perkara biasa yang kita dapati permohonan apabila kita akan memohon kerja, pada umumnya, apabila kita muncul secara spontan atau tidak di sesetengah syarikat untuk mengakses pekerjaan, sebagai tambahan kepada penyampaian vitae kurikulum yang relevan di mana kita memberi akaun pengalaman kerja kami dan latihan akademik, kami akan diminta mengisi permohonan di mana kami akan diminta memberikan butiran peribadi, kerja, peruntukan, antara isu-isu lain.

Juga apabila kita ingin memberi pertimbangan tentang rawatan yang baik yang ditunjukkan oleh seseorang, permintaan istilah biasanya digunakan untuk membicarakan kecenderungannya yang baik.

Artikel Berkaitan