Definisi Perbadanan

Perbadanan adalah entiti undang-undang yang kewujudannya dibezakan daripada pemiliknya. Para pemegangnya mengambil bahagian dalam modal saham melalui saham yang memberi mereka hak ekonomi dan politik. Saham berbeza antara satu sama lain mengikut kuasa yang mereka berikan atau dengan nilai nominal mereka.

Keuntungan dari jenis masyarakat ini adalah beberapa. Pertama, pemilik tidak mempunyai liabiliti peribadi sejak pemiutang mempunyai hak kepada aset korporat dan bukan kepada keuntungan para pemegang saham. Kedua, perdagangan ekuiti membolehkan pelabur kecil untuk mengambil bahagian.

Para pemilik mendapati penyertaan dalam syarikat itu melalui badan pemeriksaan dan pentadbiran yang dipanggil mesyuarat umum pemegang saham. Ini bertanggungjawab untuk membuat keputusan yang akan menjejaskan perjalanan syarikat. Untuk melaksanakan tugas ini, lembaga itu bermesyuarat sekali setahun dalam apa yang disebut sebagai mesyuarat umum para pemegang saham biasa, walaupun ia mungkin disebabkan oleh keperluan para pemegang saham dipanggil untuk apa yang disebut sebagai mesyuarat umum pemegang saham luar biasa, iaitu, satu mesyuarat yang luar biasa untuk menangani situasi kecemasan. Beberapa contoh topik yang dibincangkan di mesyuarat adalah pengagihan faedah, pampasan pengarah, pembubaran syarikat, pembahagian syarikat, dll. Bagaimanapun, yang biasa dan sangat relevan ialah pemilihan lembaga pengarah.

Lembaga pengarah adalah badan yang membuat keputusan pentadbiran syarikat itu diwakilkan. Strukturnya adalah berdasarkan undang-undang, yang umumnya cukup fleksibel untuk mempunyai pilihan yang paling penting seperti keadaan yang diperlukan.

Korporat adalah peluang terbaik untuk membuat pelaburan apabila anda mempunyai modal kecil. Walau bagaimanapun, untuk menjalankan operasi ini, perlu mempunyai pengetahuan yang baik tentang pasaran dan operasinya.

Artikel Berkaitan