Definisi Pengurusan

Pengurusan boleh difahami dalam dua cara asas dan pusat: sebagai salah satu bahagian atau bahagian syarikat, institusi atau organisasi, atau sebagai aktiviti mengurus dan melaksanakan kerja organisasi dan perancangan dalam sebarang jenis ruang (walaupun terutama digunakan untuk bidang profesional). Seiring dengan terma lain, pengurusan perkataan pada masa kini berkait rapat dengan ruang kerja dan perniagaan, kerana ia secara khusus berkaitan dengan pemilikan sikap dan kemampuan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang sesuai untuk operasi institusi atau organisasi.

Sebagaimana dinyatakan di sini, pengurusan istilah mempunyai dua kegunaan utama. Apabila kita bercakap tentang pengurusan sebagai satu bahagian atau jabatan sebuah syarikat (ia juga boleh dipanggil pengurusan ), kita merujuk kepada aktiviti mengurus atau mengamalkan semua jenis teknik dan kaedah yang dapat mengatur operasi sebuah institusi. Biasanya, pihak pengurusan bertanggungjawab untuk menyelaraskan bahagian-bahagian yang berlainan yang bertanggungjawab, supaya terdapat komunikasi dinamik dan sesuai di antara mereka. Banyak kali, tema umum pengurusan mempunyai kaitan dengan reka bentuk dan delegasi projek, bekerja di bidang sumber manusia, koordinasi kewangan, pemilihan dan penggunaan kaedah kerja, penyelenggaraan kepimpinan yang baik, dsb.

Sebaliknya, pengurusan terma digunakan untuk menerangkan dengan tepat jenis aktiviti ini daripada merujuk kepada seksyen syarikat. Untuk menjadi seorang pengurus atau pengurus besar, seseorang mesti mempunyai kemahiran tertentu yang boleh disesuaikan dengan keadaan tertentu, tetapi yang umumnya sama. Antaranya, kita dapati kehadiran yang baik, layanan yang menghormati terhadap rakan sekerja, sikap kepimpinan dan bimbingan, kewibawaan dan kesungguhan, antara lain. Semua ciri ini cenderung untuk memudahkan generasi ruang kerja yang sesuai di mana pengurus dapat mencari hasil yang lebih baik untuk permintaan dan cadangan mereka.

Artikel Berkaitan