Definisi Negara

Konsep negara tidak diragukan lagi merupakan salah satu konsep yang paling indah dan paling rumit yang diciptakan oleh manusia, kerana ia tidak hanya berkaitan dengan isu geografi atau politik, tetapi juga aspek emosi setiap kumpulan sosial, dan juga identiti dan rasa kepunyaan. Kami faham oleh negara bahawa wilayah terpencil secara geografi yang merangkumi sekumpulan penduduk dan sumber asli tertentu. Dalam pengertian ini, penduduk yang merupakan sebahagian daripada negara berkongsi unsur-unsur budaya, politik dan sosial yang menjadikan negara itu sebuah rantau yang unik di planet ini.

Negara ini dibatasi terutamanya pada tahap geografi, iaitu, had fizikal dan wilayahnya ditunjukkan dengan cara yang lebih atau kurang jelas (walaupun terdapat banyak konflik timbul di antara penduduk yang berlainan di sekitar isu-isu ini). Dalam pengertian ini, dapat ditegaskan bahawa negara adalah bentuk yang paling umum dan digunakan secara meluas untuk membatasi wilayah planet Bumi, walaupun terdapat juga bentuk lain seperti ketergantungan politik, masyarakat otonom, wilayah bebas, dan lain-lain. Secara amnya, dan di peringkat geografi, sebuah negara adalah bidang yang merangkumi pelbagai wilayah autonomi yang sebaliknya memberi respons kepada kuasa politik pusat.

Penubuhan sebuah negara juga mempunyai kaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan budaya, identiti dan pengalaman masyarakat tertentu. Oleh itu, produk budaya dan pengalaman sesebuah negara sangat unik dan tidak dapat dipertahankan lagi kerana mereka adalah hasil daripada berabad-abad keberadaan populasi ini serta gaya hidup, kepercayaan, nilai dan aktiviti harian mereka.

Sebaliknya, tanggapan negara berkaitan dengan tanggapan Negara dan Negara. Pada mulanya, Negara adalah perwakilan politik negara, institusi yang unggul di mana semua penghuni mesti bertindak secara bersahaja dan damai. Negara berkaitan dengan negara kerana ia adalah perasaan kepunyaan dan identiti yang menyatukan rakyat atas isu-isu geografi atau ketenteraan.

Proses globalisasi sekarang sudah pasti mengubah tanggapan negara kerana ia melibatkan kejatuhan sempadan geografi, ekonomi, politik dan budaya yang biasanya berfungsi untuk membatasi ruang negara masing-masing. Walaupun unsur-unsur ciri-ciri tanggapan negara masih belum hilang, trend ke arah integrasi dan komunikasi tanpa had semakin tidak dapat dihalang.

Artikel Berkaitan