Definisi Kerendahan hati

Kami memahami dengan kerendahan hati bahawa kualiti manusia melalui mana orang itu sederhana dan tidak peduli dengan dirinya sendiri jika bukan untuk orang lain, bagi orang-orang di sekelilingnya.

Kebajikan manusia yang cenderung untuk tidak menganggap pencapaian, menganggap kegagalan, dan sentiasa berusaha memperbaiki kebaikan bersama

Ia adalah sikap yang diperhatikan oleh seseorang dan yang membuat mereka tidak menunjukkan pencapaian mereka, bahawa mereka dapat mengenali apabila mereka gagal, dan akhirnya kelemahan mereka, dan juga bertindak tanpa kebanggaan.

Orang yang rendah hati bukanlah orang yang berpusat pada diri sendiri melainkan meminimumkan pencapaiannya agar tidak menumpukan perhatian kepada mereka dan kehilangan objektif dalam tindakannya sehari-hari.

Adalah penting untuk mengatakan bahawa kerendahan hati adalah kebajikan manusia yang menjadikan orang-orang yang menyadari batasannya.

Ramai menganggapnya sebagai rezeki yang lain kerana mereka menganggap bahawa hanya melalui sikap yang menganggap kecacatan dan batasan dan tidak memaparkan pencapaiannya adalah bahawa orang itu akan dapat unggul dalam kehidupan dalam setiap aspek.

Kemurungan adalah mengatasi dan keadaan yang perlu jika anda ingin mencapai sesuatu dalam kehidupan, jelas positif dan selaras dengan kesejahteraan dan kebaikan bersama.

Kualiti yang sangat penting untuk kehidupan di dalam masyarakat yang mesti dipupuk

Kerendahan hati dianggap sebagai kualiti yang sangat penting untuk kehidupan kemasyarakatan. Ia juga sangat penting dalam banyak agama di mana cinta dan dedikasinya yang berterusan kepada jiran adalah asas kepada semua doktrin. Kerendahan hati adalah sikap yang membezakan orang itu atas dedikasi dan khidmatnya kepada orang lain daripada memfokuskan kegiatannya dan pemikirannya terhadap dirinya, yang akan menjadi tindakan narsisisme.

Orang yang rendah hati suka kepada jirannya dan bertindak berdasarkan pertanyaan yang dicadangkan oleh Tuhan dalam Sepuluh Perintahnya, untuk selalu bertindak menghormati sesama.

Kritikan yang boleh dibuat dari kerendahan hati adalah terutamanya dari sudut pandang kepimpinan

Dalam pengertian ini, boleh dikatakan bahawa orang yang rendah diri kadang-kadang merasa sukar untuk menegakkan dirinya sebagai pemimpin, mengatasi yang lain dan membuat keputusan dengan selamat dan secara langsung. Inilah sebabnya mengapa kerendahan hati sebenarnya dapat dilihat sebagai masalah ketika menentukan peranan tugas hirarkis, walaupun ini tidak eksklusif.

Sedekah rendah hati adalah unsur yang sangat bernilai dalam istilah sosial kerana dalam banyak hal orang yang rendah hati dapat mewujudkan hubungan yang lebih damai dan stabil dengan orang lain, berbanding dengan orang yang memiliki karakter atau kepribadian yang lebih dominan.

Kerendahan hati adalah salah satu sifat yang paling bernilai tetapi pada masa yang sama juga salah satu yang paling sukar dicari saat ini kerana dunia saat ini mengajar kita untuk bertindak secara individualistik atau egosentris, yang mana orang yang rendah hati jarang dan jelas dalam hal Mempunyai mereka sentiasa menonjol di kalangan orang ramai.

Adalah penting, untuk semua isu yang sangat menggembirakan yang kita nyatakan tentangnya, bahawa kebaikan kerendahan hati dipromosikan lebih effusif oleh semua pelaku sosial yang berinteraksi dalam masyarakat kita, kerana hanya dengan cara ini kita dapat membina masyarakat yang lebih baik, lebih banyak adil, lebih seimbang dan di mana kasih dan kesejahteraan semua berlaku.

Sikap merendah diri predisposes untuk berfikir bahawa apa-apa yang boleh munasabah untuk memperbaiki. Jadi, jika kerendahan hati berlaku di kalangan masyarakat umum, belum lagi pemimpin politik, banyak masalah serius yang melanda negara dapat diselesaikan.

Kebanggaan, rakan sejawatannya

Lain-lain kerendahan hati adalah kebanggaan, dicirikan oleh cara bertindak yang angkuh dan angkuh; bangga percaya dirinya lebih baik daripada semua orang di sekitarnya dan oleh itu cenderung untuk memalukan dan menghina mereka.

Status sosial yang rendah

Sebaliknya, konsep ini digunakan untuk merujuk kepada status sosial rendah seseorang, iaitu, orang-orang yang tergolong kelas terendah dan termiskin dalam masyarakat dibingkai dalam keadaan kerendahan hati dan Popular juga dipanggil sebagai rendah hati.

Artikel Berkaitan