Definisi Kemanusiaan

Kami memahami oleh Kemanusiaan semua disiplin yang mengkaji tingkah laku, keadaan dan prestasi manusia, bertentangan dengan Sains Semula jadi yang mendasarkan kajiannya terhadap alam semula jadi dan fenomena yang berkaitan. Kemanusiaan, juga dikenali sebagai Sains Sosial, berminat dalam mengkaji unsur-unsur yang dikaitkan dengan budaya, agama, seni, komunikasi dan sejarah.

Dalam pengertian ini, salah satu perbezaan utama antara Sains Semula jadi dan yang ditakrifkan sebagai Kemanusiaan adalah bahawa sementara yang pertama mempunyai jenis analisis, kajian, pengesahan dan pembaharuan yang jelas dan logik, objek kajian yang berbeza dari Kemanusiaan tidak dapat tidak terhad kepada analisa kesan empirikal atau rangsangan kerana variasi biasanya tidak begitu mudah dibatalkan dan difahami. Oleh sebab itu, Kemanusiaan dicirikan oleh analisis spekulatif, kritis dan debat dalam menghadapi fenomena yang menarik minat mereka. Kemanusiaan tidak kemudiannya menubuhkan undang-undang atau postulates yang tidak dapat ditarik balik, tetapi sebaliknya mencadangkan analisis objek kajian mereka dari kedudukan berubah dan berdebat.

Perkataan Humaniora berasal dari bahasa Latin, humanitas, yang membuat rujukan jelas kepada manusia (dan semua pencapaiannya) sebagai paksi pengajian. Sepanjang sejarah, Kemanusiaan sentiasa dikembangkan dan diperkuat oleh sarjana dan pemikir yang berbeza yang berusaha memahami perilaku dan keadaan manusia di luar fakta-fakta yang tidak dapat dipisahkan secara empirikal.

Antara sains yang dianggap sebagai Kemanusiaan, kita harus menyebutkan kebanyakan kesusasteraan, bahasa (baik kuno dan moden), Sejarah, Ekonomi, Seni dalam pelbagai bentuk (Plastik, Muzik, Tari, dll), Linguistik, Teologi, Falsafah, Semiotik dan Semiologi, Filologi, Antropologi, Sosiologi, kajian budaya umum, Komunikasi dan Psikologi di kalangan orang lain. Setiap sains ini mempunyai banyak teori dan postulates yang bervariasi dari masa ke masa dan itu adalah sebahagian dari set kaedah yang dibangunkan oleh manusia untuk memahami dirinya, tingkah laku, pencapaiannya dan keadaannya.

Artikel Berkaitan