Definisi Dokumen

Dokumen adalah keterangan atau keterangan material fakta atau tindakan yang orang asli atau undang-undang, institusi, persatuan, dsb., Yang mungkin bersifat awam atau swasta, melaksanakan akibat dari pelaksanaan kegiatan dan fungsi mereka dan yang mungkin ditangkap dalam unit maklumat yang memantau apa-apa sokongan, kertas, pita, cakera magnetik, filem dan fotografi, untuk mengekalkannya dalam masa sekiranya diperlukan untuk membentangkannya sebagai bukti, ingatan atau warisan kepada seseorang.

Dalam hal organisasi dan institusi yang menjalankan masa kerja yang luas dan luas, dokumen-dokumen itu perlu setiap hari dan dari hampir semua anggota yang sama, oleh itu ia akan menuntut suatu kerja jenis siri dan akan dipanggil siri dokumentari, termasuk: korespondensi, buku minit, buku perakaunan, dan lain-lain.

Dokumen tersebut secara ringkasnya terdiri daripada maklumat bertulis yang mungkin ditulis tulisan tangan, iaitu tulisan tangan, atau melalui proses mekanik seperti mesin taip yang digunakan secara besar-besaran pada masa lalu atau oleh komputer, iaitu cara mekanikal yang mendominasi hari ini .

Dalam kes terakhir yang saya mengulas, dokumen yang dibuat melalui komputer, secara konvensional dipanggil fail dan setelah mereka telah dicipta oleh pihak yang berminat, terima kasih kepada penggunaan program penyuntingan dokumen, seperti Dalam kes Word, mereka akan diberi nama dan format, dan kemudian mereka akan disimpan dalam unit simpanan yang dipilih dan dengan cara ini membuat carian lebih teratur jika perlu untuk membukanya kemudian untuk berunding atau mengubah suai mereka.

Di samping itu, dokumen - dokumen itu boleh diklasifikasikan ke dalam dokumen-dokumen utama, iaitu mereka yang mengandungi maklumat asal penulis dan tidak tertakluk kepada rawatan atau pengubahsuaian orang lain selain orang yang bertanggungjawab, sebagai menengah, yang akan menerima rawatan dan tertiari, yang merupakan dokumen sekunder yang mana rawatan digunakan.

Artikel Berkaitan