Definisi Autoritarianisme

Sistem politik yang berdasarkan kepada jumlah penyerahan kepada pihak berkuasa

Autoritarianisme adalah sistem politik yang berasaskan penyerahan tanpa syarat kepada pihak berkuasa semasa, iaitu, yang bertanggungjawab untuk menjalankan kuasa . Penubuhan satu siri norma atau undang-undang yang mempunyai objektif yang jelas dan langsung untuk menyekat kebebasan individu adalah metodologi tindakan autoritarianisme.

Konsep ini juga digunakan secara meluas untuk merujuk kepada penyalahgunaan kuasa oleh kerajaan atau mana-mana kumpulan atau orang lain. Yang disebutkan di atas adalah rujukan konsep yang paling banyak digunakan.

Secara politik, autoritarianisme menganjurkan kerajaan mutlak, sama ada absolutisme, autokrasi, despotisme, diktator dan totalitarianisme. Walaupun autoritarianisme kebanyakannya dikenalpasti sebagai tersendiri dan eksklusif kepada negara-negara yang hanya mempunyai satu partai politik, yang tentu saja adalah pemerintah, juga, realitas telah memberi kita banyak tanda-tanda yang dapat kita dapati di negara-negara tersebut yang mana terdapat lebih daripada satu pihak dan bentuk kerajaan adalah demokrasi, sudah tentu terselubung.

Dan sebaliknya, penggunaan kedua yang membentangkan istilah autoritarianisme, mengatakan, secara umum, ini adalah modaliti penguasaan dalam hubungan sosial, di mana beberapa atau beberapa anggotanya, didorong oleh ketidaksamaan, kekurangan minat terhadap pencarian konsensus dan kekurangan asas apabila perlu menjelaskan alasan untuk beberapa keputusan, menyebabkan perubahan dalam susunan sosial dan tingkah laku dan tindakan mereka akan membawa kepada keadaan yang di mana penindasan, ketiadaan kebebasan . Akibat negatif dari bentuk kuasa ini, tentu saja, akan dialami oleh sebahagian dari kelompok sosial yang jelas tidak setuju dengan perintah yang tidak terbuka yang pihak lain mempromosikan.

Penyalahgunaan kuasa dan batasan kebebasan individu

Di mana-mana peringkat dan tahap di mana ia ditubuhkan, autoritarianisme membayangkan sikap yang mengharapkan orang yang bertanggungjawab untuk mematuhi dengan ketat dengan semua peraturan yang dikenakan hanya oleh fakta bahawa sesiapa yang menjalankan kuasa atau mengenakan Norma mempunyai tahap kuasa yang lebih tinggi terhadap mereka.

Autoritarianisme juga rapat dengan penyalahgunaan kuasa dan kuasa, yang di samping itu hampir selalu disertai oleh keganasan dan kekerasan yang terutama dilakukan terhadap mereka yang memberontak dan tidak menerima kuasa.

Sementara itu, individu yang menjalankan autoritarianisme dalam istilah tertentu secara umum dikenali sebagai autoritarian dan antara ciri utamanya ialah ketiadaan empati, karisma, penghargaan dan penghargaan bagi mereka yang bertanggungjawab, di antara yang utama.

Dalam erti kata lain, autoritarian tidak mendekati dan tidak boleh dibandingkan dengan pemimpin karismatik, kerana ini diikuti secara semulajadi dan secara sukarela oleh orang-orang kerana mereka merasa pemimpin itu suka, menghormati dan menghargai mereka.

Sejarah politik semua negara-negara di planet ini mempunyai beberapa kes autoritarianisme, sudah tentu ia adalah halaman gelap kerana autoritarianisme kita mesti mengatakan tidak ada yang positif untuk menawarkan tetapi sebaliknya, ia adalah satu cara untuk bersenam kuasa secara sewenang-wenang, tanpa persetujuan, tanpa mencari penyertaan semua suara dan ini, tentu saja, menderita kebebasan dan kemungkinan pembangunan. Terbukti bahawa negara-negara yang ditadbir oleh pihak berkuasa menunjukkan keterlambatan dalam segala segi, secara politik dan tidak lagi ekonomi.

Artikel Berkaitan