Takrif Pengiraan

Pengiraan boleh dipanggil semua operasi (kebanyakannya matematik) yang bertujuan untuk skop data atau maklumat tertentu dan yang memerlukan proses pembangunan sebelum memperoleh hasil tersebut . Kalkulus adalah perbuatan mengira dan walaupun secara umumnya berkaitan dengan operasi matematik dan saintifik, istilah ini juga boleh digunakan untuk banyak makna lain di mana tanggapan ramalan dan ramalan hadir.

Oleh itu, tindakan pengiraan mungkin tidak dikaitkan dengan matematik, melainkan keperluan untuk mengambil kira pemboleh ubah tertentu dan memproyeksikan hasil atau pengiraan mungkin berkaitan dengan maklumat yang mereka berikan.

Pengiraannya, dalam bidang matematik dan banyak sains pada umumnya, salah satu operasi asas dan paling mudah, bergantung kepada keadaan atau unsur-unsur yang akan dianalisis, boleh menjadi sangat rumit. Pengiraan yang paling sederhana dan paling asas adalah yang mempunyai kaitan dengan operasi seperti penambahan atau penolakan, pembahagian atau pendaraban unsur-unsur, tetapi tanpa ragu-ragu pelbagai sistem menawarkan sistem pengiraan berdasarkan operasi sedemikian yang lebih kompleks dan benar-benar tidak dapat diakses oleh mereka yang tidak pakar dalam aktiviti tersebut.

Tidak kira sama ada ia digunakan untuk aspek saintifik atau dalam bahasa umum mana-mana individu, tanggapan pengiraan selalu melibatkan perkembangan prosedur penalaran logik yang membolehkan maklumat akhir dapat dicapai dari analisis pembolehubah tertentu. Sehingga pengiraan boleh menjadi jumlah dua atau lebih unsur secara kuantitatif, tetapi juga dapat menjadi pengiraan iklim masa depan, pengiraan respon individu terhadap situasi tertentu dan banyak contoh lain yang tidak semestinya berkaitan dengan sains matematik . Dalam pengertian ini, perhitungan selalu menyiratkan maka garis pemikiran yang lebih rumit yang akan bertanggungjawab untuk mendapatkan maklumat akhir dan berdasarkan kajian dan analisis data yang sudah tersedia terlebih dahulu.

Artikel Berkaitan