Takactic Sequence Definition

Bagi proses pendidikan untuk menjadi berkesan adalah perlu untuk mewujudkan strategi pengajaran-pembelajaran yang berguna. Salah satu strategi ini adalah urutan didaktik. Kita boleh menentukannya sebagai satu set aktiviti yang direka oleh guru agar pelajar memperoleh pengetahuan dan kemahiran. Untuk ini mungkin, adalah perlu untuk menganjurkan satu siri bahagian latihan yang berkaitan dengan benang umum yang koheren yang menyatukan mereka.

Contoh praktikal

Seorang guru menangani masalah ruang bandar. Urutan didaktik boleh bermula dengan pengenalan umum tentang bandar dan ciri-ciri mereka. Dalam bahagian seterusnya, lawatan bandar boleh dibuat dan guru dapat menjelaskan kawasan yang berbeza di bandar. Akhirnya, pelajar perlu melukis peta dengan laluan yang diambil dan menunjukkan kawasan yang paling menonjol di atasnya. Dengan ketiga-tiga aktiviti ini, urutan didaktik akan diterangkan dan di dalamnya terdapat aspek teori dan praktikal.

Apakah tujuan urutan didaktik?

Objektifnya ialah untuk memerintahkan dan membimbing proses pengajaran. Secara umum, guru menjelaskan topik, kemudian mengembangkan kandungan dan akhirnya cuba untuk mendapatkan pelajar untuk mempraktikkan apa yang mereka pelajari. Dalam istilah pedagogi, urutan didaktik dibahagikan kepada tiga bahagian: pembukaan, pembangunan dan penutupan.

Dari pembukaan, guru harus cuba memotivasi pelajar dalam pembelajaran. Dengan perkembangan urutan didaktik, topik yang dipertikaikan dimaklumkan dan diterangkan. Penutupan urutan ini terdiri daripada mensintesis dan mengulangi kandungan dan semua ini disertakan dengan penilaian pengetahuan yang diperoleh.

Apa yang sepatutnya termasuk urutan didaktik?

Pertama, urutan didaktik dicerminkan dalam dokumen dan satu siri data mesti muncul di dalamnya (nama guru, subjek dan tahap pendidikan di mana ia ditangani). Sebaliknya, dalam dokumen urutan guru mesti memasukkan maklumat mengenai bilangan kelas yang dirancang, aktiviti yang akan dijalankan, bahan pengajaran yang diperlukan dan penilaian kandungannya.

Sebagai tambahan kepada kandungan akademik yang berstruktur, perlu memasukkan satu siri kompetensi pendidikan yang mesti dicapai oleh para pelajar.

Mendidik oleh kecekapan bermakna dalam proses pembelajaran pelajar harus belajar kemahiran tertentu, seperti belajar untuk alasan, menghubungkan ide atau memperoleh nilai. Dalam pengertian ini, urutan didaktik mesti menggabungkan pengetahuan teoritis dan, selari, satu siri kemahiran.

Foto: Fotolia. .shock / nellas

Artikel Berkaitan