Definisi Unsur

Menurut penggunaan yang diberikan kepadanya, elemen perkataan akan merujuk kepada pelbagai isu.

Unsur adalah prinsip kimia atau fizikal yang merupakan sebahagian daripada komposisi badan. Falsafah purba, khususnya orang Yunani, mencadangkan kewujudan empat unsur: udara, air, bumi dan api, yang sepatutnya menjadi prinsip asas dan segera bagi perlembagaan badan. Bagi bahagian itu, budaya Cina menambah unsur ke empat dan diubah suai daripada yang dicadangkan oleh orang Yunani, air, bumi, api, kayu dan logam, dan menganggapnya sebagai jenis tenaga dalam interaksi yang berterusan.

Sebaliknya, unsur adalah bahagian penting sesuatu, bahagian yang membentuk struktur (papan kekunci adalah elemen integral dari komputer) atau komponen-komponen kumpulan manusia (unsur-unsur manusia dari polis adalah penting ketika membincangkan satu kes) .

Begitu juga, unsur perkataan digunakan untuk mengakaunkan individu yang dinilai negatif atau positif, sesuai, atas permintaan pembangunan tindakan bersama . Contohnya, Laura ternyata menjadi elemen asas dalam pembangunan syarikat.

Selain itu, atas permintaan kimia, kita dapati unsur terma dan merujuk kepada bahan yang tidak dapat diuraikan menjadi lebih mudah dengan reaksi kimia .

Sebaliknya, istilah ini sering digunakan sebagai sinonim untuk cara dan sumber .

Artikel Berkaitan