Definisi Transmisi

Transmisi difahami sebagai tindakan pemancaran. Transmisi adalah pemindahan tenaga, gelombang atau maklumat dari titik permulaan kepada titik ketibaan yang berbeza, dan apa yang ditransmisikan pada laluan mungkin atau tidak boleh diubah. Sebarang proses penghantaran melibatkan pergerakan dan ini boleh berlaku secara sukarela atau secara tidak sengaja dalam pelbagai cara, dengan beberapa transmisi mekanikal, lain-lain elektrik, yang lain yang berkaitan dengan komunikasi, dan yang lain untuk kesihatan atau kebersihan.

Pengertian penghantaran sentiasa membayangkan laluan atau penyebaran suatu mesej dalam jenis kod tertentu, yang berkaitan dengan kegiatan yang bertindak. Transmisi tidak terhad, oleh itu, kepada jenis pemindahan eksklusif, tetapi boleh terjadi dalam banyak cara. Biasanya, apabila kita bercakap tentang penghantaran, kita biasanya memikirkan penghantaran yang berlaku melalui media. Begitu contoh penghantaran program radio atau TV, serta ucapan, laporan dan pembacaan (dalam hal ini tidak perlu alat untuk menengah, tetapi transmisi dapat dilakukan sendiri). Dalam contoh terakhir ini, penghantaran mesej berlaku dalam cara yang asas, dari orang ke orang.

Transmisi juga boleh dikaitkan dengan isu kimia, fizikal, atau biologi. Pada umumnya, kita mengaitkan tanggapan penghantaran dengan suhu, haba atau sejuk, serta dengan penghantaran gelombang tertentu seperti gelombang magnetik. Apabila proses penghantaran beberapa jenis tenaga berlaku, ia dapat diberikan melalui gelombang.

Akhir sekali, apabila bercakap tentang penghantaran, rujukan juga dibuat kepada laluan penyakit atau virus yang agresif kepada individu dan yang berkembang ke arah komplikasi yang berbeza. Transmisi dalam erti kata ini memperoleh makna negatif dan mesti dikendalikan dengan baik bukan sahaja oleh individu tetapi juga oleh organisma yang bertanggungjawab.

Artikel Berkaitan