Definisi Tidak dapat Dihindari

Atas permintaan Undang - undang, terdapat perbincangan yang tidak dapat dipisahkan apabila sesuatu tidak dapat dipisahkan, iaitu, ia tidak boleh ditransmisikan, ditugaskan atau dijual, sama ada kerana terdapat halangan hukum untuk melakukannya atau karena terdapat halangan alami yang tidak menjamin jualan itu .

Undang-undang: apa yang tidak boleh diasingkan atau dijual sebagai hak asasi manusia

Sementara itu, terdapat hak-hak yang tidak boleh dialihkan, yang merupakan hak asasi dan semua orang menikmati dengan semata-mata fakta keadaan manusia kita, seperti hak asasi manusia (kebebasan, kesaksamaan, integriti fizikal, kehormatan, moral, persaudaraan dan tidak diskriminasi), yang seperti yang telah kami katakan adalah hak-hak yang penting dan oleh itu tidak boleh secara sah ditolak kepada mana-mana orang dalam apa jua keadaan; tidak ada seorang pun, bukan kerajaan atau pihak berkuasa yang kompeten yang boleh menafikan pematuhan terhadap mereka, kerana mereka dianggap sebahagian daripada intipati orang itu. Hak asasi manusia dianggap sebagai dasar etika dan moral apabila memelihara maruah orang.

Tidak dapat ditarik balik, tidak dapat ditarik balik dan tidak boleh dipindah milik

Satu lagi ciri yang tidak dapat dielakkan berkenaan dengan jenis hak ini adalah bahawa mereka tidak dapat dipisahkan, iaitu, tidak ada orang, di bawah sebarang aspek, akan dapat menghapuskan hak-hak tersebut, bahkan tidak memperlihatkannya, mereka adalah hak yang diperoleh oleh individu dari lahir hingga mati. Sebagai contoh, saya tidak boleh memilih untuk membebaskan diri saya dan meninggalkan kebebasan saya, yang mustahil dari sudut pandangan undang-undang.

Tidak ada perintah undang-undang, bahkan hukuman, yang dapat menghalang manusia daripada hak-hak ini, kerana mereka bebas dari apa-apa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebaliknya, hak yang tidak dapat dipisahkan adalah sesuai dengan keadaan manusia, iaitu, hanya manusia yang sedemikian dapat menikmatinya.

Juga tidak dapat dibatalkan, mereka berubah menjadi tidak dapat dibatalkan dan tidak boleh dipindah milik antara satu sama lain .

Sementara itu, hak-hak moral dianggap tidak dapat dipisahkan kerana mereka dikaitkan dengan penulis mereka sepanjang hayat mereka, iaitu, hak-hak ini bersatu dan selalu bersama dengan orang yang bertanggungjawab. Sebagai contoh, mereka dipanggil bersifat kekal.

Hak untuk memberikan mereka status yang tidak dapat dijadikan menjana perlindungan bagi mereka dan pemiliknya terhadap apa-apa jenis penyalahgunaan atau permintaan yang mungkin wujud oleh pihak ketiga, contohnya sekiranya orang itu diserang, diskriminasi, atau secara kekal diganggu kerana asal perkaumannya, ideologi politiknya, kepercayaan agama beliau, antara isu lain.

Juga hak-hak untuk syarat ini yang mereka pegang selalu berada di luar apa-apa jenis perdagangan, contohnya, mereka tidak boleh dipisahkan, dijual, dibeli oleh siapa pun, di bawah mana-mana sudut pandangan.

Menimbulkan fakta ini akan menjadi jenayah yang tentunya akan menerima hukuman yang sama.

Dengan cara ini, moral dan etika rakyat dilindungi.

Tidak juga hak-hak ini tamat tempoh, iaitu, tahun dan abad boleh berlalu dan mereka akan sentiasa berkuatkuasa dan boleh dinikmati oleh semua orang sehingga hari terakhir kehidupan mereka di dunia ini.

Perundangan yang melindungi mereka

Pelbagai undang-undang antarabangsa menangani perlindungan hak-hak tersebut.

Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat, yang diterima pakai pada tahun 1948 oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, adalah dokumen tertinggi yang menyatukan semua hak yang tidak dapat dipertahankan yang kita ada.

Piagam Antarabangsa Hak Asasi Manusia yang dihasilkan dari kesatuan pengisytiharan yang disebutkan di atas dengan perjanjian antarabangsa yang dipersetujui oleh negara-negara.

Aset tidak boleh diniagakan

Di sisi lain, terdapat aset yang memegang status yang tidak dapat dipertahankan dan akan menjadi yang berada di luar aset mana-mana individu, seperti kes udara, laut, matahari, antara lain, dan semua isu yang membentuk sebahagian daripada domain awam seperti taman, dataran, jalan di mana kita semua bergerak, antara lain.

Yang pertama dimiliki oleh semua, dan dalam hal yang terakhir mereka berada dalam pelayanan masyarakat dan tidak dapat menjadi objek pembelian atau penjualan oleh siapa pun. Sementara itu, untuk harta yang dianggap awam, ia mestilah diberi status secara rasmi melalui prosedur dan oleh pihak berkuasa yang kompeten.

Artikel Berkaitan