Definisi Teks

Teks adalah komposisi tanda-tanda yang dikodkan melalui sistem penulisan, seperti abjad yang pergi dari A ke Z dan bahawa semua manusia kebanyakannya tahu dan digunakan, secara berkala, untuk berkomunikasi satu sama lain dan mesti mempunyai satu satuan makna supaya ia boleh didekodkan terlebih dahulu dan kemudian difahami oleh pembaca. Oleh itu, kepentingan proses pengekodan dalam rangka teks diakui.

Sementara itu, karya sastera dan mesej teks juga boleh dipanggil teks ; Ini bermakna teks adalah sebarang tanda-tanda yang menimbulkan kebetulan dengan apa yang kita nyatakan di atas, tanpa mengira saiz atau lanjutannya. Begitu juga dalam rangka kerja penyebaran media digital semasa, konsep teks juga bertujuan untuk jenis dokumen tertentu, di mana ia mungkin untuk menyebarkan kandungan tertulis, dengan kemungkinan sambungan kepada gambar, jadual, graf, algoritma dan pelbagai pelengkap yang melampaui organisasi semacam bahasa konvensional. Begitu juga, takrif teks memanjang kepada hampir komunikasi tidak formal yang timbul daripada sistem sembang dan, di atas semua, dari rangkaian sosial, yang mempunyai kodifikasi terdahulu, dari segi mengurangkan jumlah aksara.

Tambahan pula, konsep teks berkait rapat dengan yang lain, iaitu wacana, kerana ini adalah penjanaan teks oleh penerbit dalam konteks tertentu, dengan niat komunikatif tertentu, yang kedua juga menjadi fungsinya dengan kecemerlangan teks. Tidak boleh ada ucapan tanpa teks, yang akhirnya memberi motivasi kepada ucapan: mempunyai sesuatu untuk dikatakan. Ramai ahli bahasa hari ini mendakwa bahawa penyepaduan alat audiovisual yang kuat adalah alasan yang kuat untuk membentuk perpecahan antara ucapan dan teks hari ini, dengan alasan bahawa ia adalah mungkin untuk menyampaikan ucapan yang benar dengan panduan penuh alat penyebaran visual. Walau bagaimanapun, tidak semua pakar bersetuju, kerana mereka menganggap penggunaan unsur multimedia sebagai bahasa bebas yang benar, yang berasal dari bahasa tradisional dan yang sepatutnya pendekatan bebas dari semiologi.

Satu lagi ciri penting untuk memahami dan memperdalam lebih banyak mengenai skop teks ialah, ia boleh menjadi monolog, misalnya ucapan atau novel, atau ia boleh melibatkan lebih daripada satu penerima; Ini mungkin berlaku percakapan antara dua atau lebih orang melalui sembang atau yang ada beberapa orang secara fizikal dan bersemuka di bar. Lebih disukai untuk bercakap tentang dialog untuk pertukaran ekspresi teks antara dua individu dan kolok ketika datang ke angka yang lebih besar. Sebaliknya, telekonferensi kini merupakan alat yang menggerunkan untuk penyebaran teks, memandangkan interaksi yang luar biasa dicapai antara penghantar dan penerima yang banyak, kadang-kadang terletak pada jarak yang jauh dari pembicara.

Teks yang membanggakan diri dengan itu dan terperinci mesti memenuhi syarat - syarat tertentu yang dipanggil syarat-syarat tekstual, iaitu: perpaduan, koheren, makna, kemajuan, niat dan penutupan . Sekiranya teks tidak mematuhi mana-mana perkara tersebut, maka pastinya ada beberapa kesulitan dari segi memahami apa yang anda ingin dedahkan. Analisis ini adalah satu perkara perdebatan di kalangan ahli sosiologi, kerana ia melibatkan, pada akhirnya, kesilapan dalam kodifikasi yang harus membuat penilaian sebenar penerbit dinilai.

Akibat daripada kepelbagaian penting teks yang wujud, tidak ada pilihan lain tetapi untuk mengklasifikasikannya mengikut fungsi atau struktur dalamannya. Jadi kita dapat mencari teks di mana ciri naratif, argumentatif, komutatif dan deskriptif mendominasi. Karya-karya seni (naratif) pula terbahagi kepada prosa, puisi, genre epik, dan dramaturgy. Sebaliknya, teks saintifik merupakan varian tertentu, dengan pemancar yang ditentukan dan penerima kontekstual yang mampu menyahkod bahasa tertentu kandungan ini.

Artikel Berkaitan