Definisi Tanah Air

Tanah air adalah tempat asli atau pengadopsi yang mana individu merasa ikatan emosional, budaya, sejarah atau pribadi. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan berkaitan dengan konsep keluarga, bapa dan tanah ayah. Tanah air seringkali bagi setiap individu di planet ini negara (kadang kala rantau, bandar atau bandar) di mana dia dilahirkan. Tetapi terdapat banyak konsepsi tentang tanah air itu, kerana bagi sesetengahnya mungkin tempat geografi yang kemudiannya diterima pakai sebagai rumah atau tempat lain dengan mana orang itu mempunyai beberapa jenis ikatan istimewa.

Takrif tanah air tidak semata-mata diberikan oleh hubungan peribadi yang seseorang mempunyai berkenaan dengan tempat, tetapi ada juga implikasi politik, ideologi, sosial atau budaya yang memberikan pengaruh besar terhadap aspek ini dan, oleh karenanya, berguna untuk masa untuk melaksanakan amalan propaganda politik.

Hari ini, di samping itu, tanah air berkait rapat dengan isu atau ciri-ciri lain di rantau negara atau geografi. Sebagai contoh, di banyak negara amalan sukan amat mengkonfigurasi perasaan patriotik yang seseorang itu mempunyai untuk asal usulnya; ini sering berlaku dengan sukan massa seperti bola sepak. Dalam kes lain, rasa tanah air diberikan oleh amalan atau elemen yang berkaitan dengan seni atau budaya tempat. Malah ciri-ciri yang pelbagai seperti gastronomi, iklim, atau tradisi mempunyai impak yang tinggi terhadap apa yang dianggap oleh individu sebagai tanah air mereka sendiri.

Berkaitan dengan tanggapan tanah air, terdapat konsep-konsep lain. Di antaranya, idea chauvinisme atau chauvinisme, diambil oleh nama patriot Perancis, Nicolas Chauvin. Konsep ini mengaitkan idea patriotisme dengan narsisisme berlebihan yang dikaitkan dengan paranoia dan xenophobia mengenai negara-negara lain atau kumpulan sosial.

Sebaliknya, istilah matria digunakan oleh para penulis seperti Virginia Wolf, cuba memberikan ciri-ciri yang sama yang biasanya dimiliki oleh patria tetapi dari pandangan feminin dan ibu. Istilah yang lain yang berkaitan adalah nasionalisme, yang menghubungkan idea tanah air dengan negara dan kepunyaan geografi.

Artikel Berkaitan