Definisi stok

Warisan perkataan bukanlah istilah yang sering digunakan dalam bahasa kita, tetapi ia adalah yang ditunjukkan ketika hendak merujuk kepada set barang-barang material, budaya dan moral yang sesuai dengan masyarakat . Sementara itu, lebih umum bahawa sebaliknya perkataan ini beberapa sinonimnya digunakan, seperti: koleksi, warisan dan harta benda .

Kembali kepada rujukan yang ketat istilah ini, set barang-barang yang disebutkan dicirikan sebagai harta bersama beberapa individu, sementara ia mungkin terkumpul, disimpan, sama ada melalui tradisi, pusaka, atau oleh sebarang motivasi lain yang akan melindungi mereka.

Apabila bercakap mengenai warisan kebudayaan masyarakat atau komuniti, rujukan akan dibuat kepada set manifestasi seni dan budaya, kegunaan, adat dan tradisi yang wujud dalam komuniti tersebut . Harus diingatkan bahawa keseluruhan, konglomerat itu, adalah apa yang akan menandakan identiti masyarakat ini dan itu dan ia juga akan dibina terima kasih kepada semua generasi, sekarang, masa lalu dan masa depan.

Sebaliknya, warisan saintifik terdiri daripada satu set pengetahuan bahawa komuniti saintifik telah berkumpul mengenai subjek selepas menjalankan penyelidikan yang sukar .

Dalam bidang genetik kita juga mendapati penggunaan konsep ini, kerana kolam gen, yang juga nampaknya dikenali sebagai warisan genetik, membayangkan satu set alel unik yang dapat dihargai apabila mengkaji bahan genetik individu spesies diberikan . Perlu dinyatakan bahawa apabila kolam gen penting, akan ada peluang hidup yang lebih besar.

Dan bagi pihaknya, atas permintaan Kesatuan Eropah (EU) konsep acquis masyarakat mempunyai penggunaan khusus dalam konteks ini kerana ia menetapkan set peraturan yang mengawal seluruh Kesatuan Eropah, iaitu, jiwa hukum yang sama dan termasuk kedua-dua peraturan yang berasal dari perjanjian pengasas dan yang disebabkan oleh pengubahsuaian atau tambahan. Tujuan acquis ini adalah untuk memastikan kewujudan hidup yang harmoni antara warganegara yang tinggal di masyarakat Eropah.

Artikel Berkaitan