Definisi Reluctant

Istilah enggan adalah kata sifat jenis kelayakan yang diterapkan kepada orang atau subjek yang menunjukkan sikap negatif atau ragu untuk menjalankan jenis tindakan tertentu. Keengganan adalah, dalam pengertian ini, keraguan atau keengganan untuk melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu, mungkin sah atau mungkin memudaratkan bergantung pada setiap keadaan tertentu. Istilah keberatan berasal dari bahasa Latin di mana istilah enggan merujuk pada kata kerja 'menafikan'.

Apabila kita bercakap tentang seseorang yang enggan melakukan sesuatu atau kita bercakap tentang keengganan sebagai sikap yang diambil oleh seseorang, kita bercakap tentang situasi di mana dia mencadangkan atau mengajak dirinya melakukan sesuatu tetapi orang itu tidak selamat atau teragak-agak untuk melaksanakan tindakan itu atas alasan seperti ketakutan, prasangka, rasa tidak puas hati, rasa malu, dsb. Keraguan hanya tidak selamat atau diragukan untuk melakukan sesuatu, iaitu, menunjukkan ketidakpercayaan, tidak semestinya menolak untuk melakukannya. Dalam banyak kes, yang enggan juga akhirnya melibatkan melakukan apa yang dirujuk tetapi berat hati atau tanpa keyakinan penuh.

Keengganan atau keengganan juga merupakan istilah yang boleh digunakan untuk fenomena yang berbeza seperti penyakit. Oleh itu, biasanya boleh dikatakan bahawa penyakit enggan untuk penawar, rawatan atau bahan tertentu, yang mengatakan bahawa kehadirannya di dalam badan itu lebih panjang daripada yang seharusnya dengan menentang rawatan yang diterapkan kepadanya. Oleh itu, ia menjadi masalah kerana keengganannya menghilangkannya menjadi lebih sukar untuk dirawat. Ini membuktikan bahawa keengganan bukan sesuatu yang hanya berlaku kepada orang, malah haiwan juga boleh menunjukkan keengganan atau keberatan terhadap tindakan tertentu, mungkin lebih daripada manusia kerana tidak percaya atau takut kepada kehadiran manusia atau dari haiwan lain.

Artikel Berkaitan