Definisi Presbytery

Perkataan ini mempunyai tiga makna yang berbeza: ia adalah unsur seni bina yang terdapat di beberapa jemaat, ia adalah jenis pertemuan antara wakil-wakil Gereja Katolik dan, akhirnya, pergerakan Presbyterian adalah masa Protestantisme . Adapun etimologi istilah, ia berasal dari bahasa Latin "presbyter", yang pada gilirannya berasal dari perkataan Yunani "presbyteros", yang bermaksud perhimpunan penatua.

Unsur seni bina gereja

Di kebanyakan gereja Kristian, terutamanya yang tertua, ada kawasan berhampiran mezbah utama dan terdapat langkah-langkah yang memberi akses kepada mezbah. Kawasan ini adalah presbyteryum. Semasa liturgi, para imam berdiri di dalamnya, mengelilingi uskup dalam separuh bulatan. Presbyter itu boleh mempunyai pelbagai bentuk dan untuk alasan ini ia menerima nama yang berbeza, seperti apsis, shell atau exedra. Di sesetengah gereja, presbyter dipisahkan dari seluruh gereja dengan pagar yang berfungsi sebagai unsur pemisahan antara para imam dan orang yang setia. Oleh itu, presbyter itu mesti difahami sebagai ruang yang direka untuk golongan ulama.

Sidang penatua dalam tradisi Yahudi dan di gereja Kristian awal

Dalam Taurat dan Perjanjian Lama ada beberapa rujukan untuk pertemuan yang dilakukan di rumah-rumah ibadat dan di dalamnya para pemimpin agama tertua berkumpul untuk membicarakan pentadbiran sinagoga. Pertemuan ini adalah presbyter.

Dengan penyatuan agama Kristian sebagai agama, istilah presbyter diguna pakai untuk merujuk kepada pemimpin agama yang bekerjasama dengan uskup

Para imam pertama adalah kolaborator dengan para rasul yang mengikut Yesus Kristus dan dari masa ke masa angka ini disesuaikan dengan keperluan organisasi gereja.

Dengan cara ini, para imam adalah sebahagian daripada hierarki gereja dan, sebaliknya, istilah presbyter merujuk kepada sekumpulan anggota yang mempunyai tanggungjawab maksimum di dalam gereja, yakni para uskup, diakon dan para imam sendiri. Kesemua mereka membentuk sebuah komuniti yang mewakili kesatuan antara pengikut Yesus Kristus. Para imam, uskup dan diakon berkongsi tanggungjawab yang berbeza (tugas-tugas jenis pastoral atau misionaris atau isu yang berkaitan dengan pengurusan gereja).

Pada masa ini, rumah-rumah di mana agama Katolik hidup dikenali sebagai presbiter, kerana mereka sering hidup bersama dalam masyarakat.

Gereja Presbyterian

Presbyterians adalah arus yang berasal dari Calvinisme dan pada asalnya dicipta di Scotland pada abad ke-15. Versi agama Kristian ini bermula dari Reformasi Protestan dan hari ini gerejanya sangat berakar di Amerika Syarikat dan sedikit di Mexico dan Brazil.

Adapun doktrinnya, ia didasarkan pada Alkitab dan sumbangan Calvin, terutamanya idea predestinasi. Menurut doktrin predestinasi, takdir manusia dikesan oleh kehendak Tuhan.

Foto: Fotolia - Dmitry Vereshchagin / Mikhail Markovskiy

Artikel Berkaitan