Definisi Perundangan Buruh

Kami faham oleh undang-undang buruh yang menetapkan undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk menstimulasikan aktiviti kerja, sama ada berkaitan dengan hak pekerja, serta kewajipan mereka dan yang sama untuk majikan.

Norma yang mengawal selia hubungan buruh dan segala sesuatu yang wujud untuk bekerja dan kontinjensinya

Perundangan buruh adalah cawangan undang-undang yang relatif muda berbanding cawangan lain, kerana ia hanya muncul pada abad ke-20 selepas bertahun-tahun protes dan tuntutan daripada sektor kerja yang meminta keadaan kerja yang lebih baik, kestabilan dan keselamatan.

Kita tidak boleh mengabaikan bahawa Revolusi Perindustrian mempunyai banyak kaitan dengan perkembangan undang-undang ini, kerana, sudah tentu, kemunculan mesin menghasilkan pelbagai masalah antara pekerja dan majikan yang tidak dapat diselesaikan untuk memihak kepada pekerja, terutama ketika ia datang hak buruh yang terjejas kerana tidak ada peraturan yang menetapkan hak dan kewajiban yang setiap pihak mempunyai dalam hubungan pekerja-majikan.

Pada masa ini, semua pekerjaan adalah tertakluk kepada syarat-syarat yang dinyatakan dalam kontrak pekerjaan yang ditandatangani oleh pekerja dan majikannya, termasuk tempoh hari kerja, fungsi yang akan dilakukan oleh pekerja, imbuhan yang akan diterima, antara yang utama.

Sementara itu, undang-undang buruh akan terkandung dalam undang-undang pekerja di mana setiap syarat itu dipenuhi dan dihormati oleh pekerja, majikan dan negeri, yang juga mempunyai bahagiannya dalam hal ini, terutama dalam apa yang sepadan untuk memastikan peraturan-peraturan ini dipatuhi secara konsisten, dan apabila jaminan dan bantuan tidak ditawarkan supaya pekerja atau majikan boleh menuntutnya.

Kaitan pekerja dan majikan tahu dan menghormati peraturan ini

Perundangan buruh sangat penting dan pekerja sentiasa disyorkan untuk mengetahui bahawa mereka boleh menuntut hak mereka tetapi juga untuk mengetahui kewajipan mereka kepada mereka yang menggunakannya.

Undang-undang buruh membezakan dua kes: undang-undang individu dan undang-undang kolektif.

Walaupun yang pertama mewakili semua yang berkaitan dengan hak tertentu pekerja atau pekerja, contohnya, bilangan jam, upah minimum, lesen yang mungkin, dan lain-lain, undang-undang kolektif mempunyai kaitan dengan angka kesatuan.

Kesatuan itu muncul sebagai persatuan yang mengawasi hak-hak pekerja dan hak mogok

Kesatuan adalah organisasi sosial yang timbul untuk mempertahankan hak-hak pekerja di kawasan cawangan atau buruh tertentu dan hari ini dianggap hak pekerja untuk berkumpul dalam salah satu kesatuan ini untuk melihat hak-hak mereka dipenuhi.

Seiring dengan angka kesatuan itu, ia juga ditubuhkan dalam undang-undang buruh kolektif iaitu mogok atau protes.

Apabila seorang pekerja atau kesatuannya tidak bersetuju dengan keadaan kerja, contohnya dengan imbuhan yang diterima atau dengan situasi lain seperti kekurangan jaminan pekerjaan, mereka dapat melakukan mogok, yang terdiri dari pemberhentian kegiatan kerja untuk suatu tempoh masa yang akan diputuskan oleh kesatuan itu.

Banyak kali ia disertai dengan mobilisasi ke arah kementerian atau setiausaha buruh dengan misi membawa tuntutan kepada pihak berkuasa negara dan membuatnya kelihatan.

Mengetahui undang-undang buruh membantu pekerja untuk menuntut haknya sekiranya mereka tidak dipenuhi.

Dalam pengertian ini, ia mewujudkan beberapa unsur yang sangat penting apabila memulakan hubungan buruh: keperluan untuk menjadi sukarela (iaitu, tidak ada parti boleh dipaksa untuk mengekalkan hubungan itu, seperti yang terjadi oleh contohnya dengan bentuk kerja yang menyalahi undang-undang, hamba atau servile), ganjaran (yang merujuk kepada hakikat bahawa untuk jenis kegiatan tertentu, pekerja harus dibayar dengan cara tertentu dengan pembayaran), bergantung (membentuk hubungan yang tidak dapat dipecahkan antara kedua belah pihak, hubungan yang membuat pekerja bergantung kepada majikan untuk menerima pembayaran dan majikan bergantung kepada pekerja untuk mendapatkan buah atau akibat dari tindakan mereka).

Larangan buruh kanak-kanak dan apa-apa isu lain yang mengancam kestabilan dan janda pekerja

Kita harus mengatakan bahawa ada bentuk kerja yang benar-benar dilarang, dan setiap kes, yang boleh dihukum dalam undang-undang buruh, walaupun, malangnya, mereka tidak dapat membasmi diri mereka dari dunia, seperti halnya buruh kanak-kanak, sesetengah pekerja dikenakan, dan hari-hari yang melebihi lapan jam kerja harian.

Di negara-negara yang kurang maju, buruh kanak-kanak adalah realiti yang sangat hadir dan menyakitkan, kerana bukannya bermain atau belajar di sekolah, kanak-kanak bekerja untuk menolong dan membantu keluarga miskin mereka.

Dalam kes ini, negara mesti menangani pencetus ini untuk membasmi buruh kanak-kanak seperti kemiskinan.

Artikel Berkaitan