Definisi Perakaran

Dalam istilah umum, istilah arraigo biasanya digunakan apabila anda ingin memaklumkan penetapan yang mantap, mantap dan berkekalan yang seseorang mengekalkan mengenai isu . Sebagai contoh, apabila seseorang mempunyai kecenderungan yang kuat dan berulang untuk mengamalkan beberapa adat istiadat, yang juga dianggap sebagai tipikal dari budaya yang berasal dari itu, ia akan mengatakan bahawa orang itu mempunyai keterikatan yang kuat terhadap adat mereka.

Dalam banyak perkara dan mengenai subjek ini, perakaran, adalah soalan yang biasanya melompat dan sangat hadir pada masa ini di mana untuk sebab-sebab tertentu force majeure, seperti isu buruh, seseorang mesti meninggalkan rumahnya, tanah airnya, kebiasaan dan adat istiadatnya untuk berpindah ke rantau lain, sama sekali berbeza dan tentunya tidak lama lagi untuk mendedahkan masalah akar, kehilangan segala sesuatu yang tidak dapat dilihat atau dilakukannya lagi.

Sebaliknya, di Mexico, misalnya, arraigo, figurnya, adalah satu perkara yang difikirkan dan ditubuhkan dalam Kod Pidana Jenayah Prosedur, lebih tepatnya dalam artikel 133 bis.

Dengan kaedah ini, Kementerian Orang Ramai Mexico boleh, atas permintaan penyiasatan jenayah, meminta seorang hakim bahawa seseorang yang sedang disiasat kerana jenayah, tidak boleh meninggalkan negara itu sehingga dan selagi ia diselesaikan dan orang yang dikecualikan dari semua jenis tanggungjawab di dalamnya .

Artikel Berkaitan