Definisi Penghitungan

Istilah istilah adalah kata kerja yang bermaksud untuk menyenaraikan elemen yang berbeza dalam cara yang teratur dan bertambah. Ia juga boleh digunakan dalam erti kata lain, apabila merujuk kepada tindakan menceritakan kisah, menceritakan kisah. Mengira selalu mengandaikan ungkapan maklumat tertentu yang telah diatur dengan baik agar dapat lebih mudah diakses dan difahami oleh orang awam yang menerimanya.

Salah satu prinsip pengiraan atau tindakan pengiraan (difahami sebagai penghitungan elemen atau simbol) adalah membahagikan jumlah maklumat ke dalam sub-elemen yang akan diklasifikasikan mengikut saiz, kepentingan, kronologi, dan sebagainya. . Tindakan pengiraan ini terutama dikaitkan dengan sains matematik yang menganjurkan dan memerintahkan maklumat kardinalnya melalui nombor-nombor yang dapat bertambah atau berkurangan. Apabila difahami dalam pengertian ini, tindakan pengiraan sentiasa dilihat sebagai salah satu pendekatan pertama yang manusia mempunyai sains matematik, suatu aktiviti yang selalu dilakukan dari penggunaan warna, mainan dan unsur-unsur yang berbeza yang menjadikannya lebih mudah abstraksi mental kanak-kanak.

Walau bagaimanapun, istilah 'memberitahu' juga merujuk kepada tindakan menceritakan kisah, dan di sini sains matematik tidak ada kena mengena dengannya. Dalam kes ini, kita bercakap mengenai tindakan menceritakan kisah, legenda, kisah atau peristiwa. Pengiraan juga merupakan perbuatan ungkapan di sini, tetapi bukan maklumat yang dikodkan dalam angka atau simbol matematik, perkataan, bentuk sastra, bentuk ungkapan, seruan, aksen dan elemen lain digunakan untuk memperkayakan cerita. Perbuatan menceritakan kisah telah hadir sejak zaman dahulu lagi dalam sejarah manusia sejak manusia selalu merasakan keperluan untuk mengaitkan masa lalu serta masa sekarang baik melalui bentuk-bentuk fiktif dan tidak fiktif.

Artikel Berkaitan