Definisi Pengabaian

Tanggapan pengabaian merujuk kepada tindakan mengabaikan atau mengabaikan sebarang elemen, orang atau hak yang dianggap sebagai milik atau tanggungjawab individu lain. Pengabaian boleh digunakan dalam lingkungan undang-undang atau dalam ruang dan situasi kehidupan yang berbeza, dengan beberapa kemungkinan pengabaian yang lebih serius daripada yang lain.

Sekiranya difahami dari sudut pandangan undang-undang, pengabaian akan sentiasa merujuk kepada pengabaian seseorang atau harta di tangan orang lain. Dalam pengertian ini, pengabaian menunjukkan bahawa individu lain mungkin mengalami bahaya akibat dari tindakan pengabaian tersebut dan oleh itu keadaan harus diselesaikan secara sah atau secara kehakiman. Apabila kita bercakap mengenai pengabaian di kawasan ini, biasanya kita merujuk kepada pengabaian yang boleh dilakukan seorang bapa dengan anak-anaknya, seorang yang bertanggungjawab dengan orang yang dia mesti menjaga (seperti seorang guru dengan pelajarnya, seorang doktor dengan pesakitnya ). Walau bagaimanapun, pengabaian tidak semestinya fizikal, tetapi dalam banyak kes moral atau psikologi. Di samping itu, peninggalan harta atau harta peribadi juga merupakan situasi yang akan diselesaikan secara kehakiman kerana ia mesti dipertikaikan mengenai pemindahan harta itu kepada pihak ketiga.

Dalam apa jua keadaan, pengabaian istilah boleh digunakan untuk beberapa situasi yang tidak berkesudahan di mana pandangan undang-undang tidak relevan. Dalam pengertian ini, pengabaian difahami sebagai hanya meninggalkan unsur-unsur atau struktur pemikiran, kepercayaan atau perasaan yang telah hadir sehingga saat itu. Dalam pengertian ini, pengabaian kepercayaan agama, ideologi atau perasaan terhadap seseorang adalah fenomena yang biasa untuk manusia dan ini tidak bermakna bahawa jenayah sedang dilakukan atau keadaan itu harus diselesaikan secara sah.

Artikel Berkaitan