Definisi Penerbitan

Penerbitan istilah digunakan untuk merujuk kepada perbuatan itu dengan cara maklumat, akta, data, dan sebagainya tertentu dibuat awam atau didedahkan. Penerbitan ini boleh dalam pelbagai jenis sokongan yang bervariasi dalam ketersediaan dan kepentingan sepanjang sejarah, yang paling umum ditulis, dicetak atau, kini, digital.

Apabila kita bercakap mengenai penerbitan, kita boleh bercakap tentang situasi yang berbeza. Yang utama, yang menimbulkan semua yang lain, adalah idea membuat maklumat, fakta, fakta yang diketahui dan keluar dari ruang persendirian sehingga sebanyak mungkin orang tahu. Penerbitan jenis maklumat ini boleh menjadi tidak sengaja (seperti apabila rahsia tersebar di kalangan beberapa orang) atau mencari (sebagai contoh, ketika hendak menerbitkan foto atau teks yang menyebarkan).

Penerbitan adalah salah satu tindakan demokrasi yang paling penting kerana ia mempunyai kaitan dengan kemungkinan mengakses maklumat dan tindakan yang sebelum ini berada di dalam bidang politik swasta dan yang hari ini, oleh undang-undang, mesti didedahkan.

Sebaliknya, penerbitan mungkin mengetahui beberapa jenis bergantung kepada orang awam, topik yang dibahas, bahan, sokongan, dll. Oleh itu, penerbitan di editorial bahan bertulis menjadi buku, majalah dan jenis bahan lain yang dibaca oleh sebilangan besar orang. Sebaliknya, penerbitan ilmiah dan akademik lebih eksklusif dan biasanya digunakan untuk mereka yang bekerja di bidang ini karena mereka menggunakan informasi, terminologi dan konsep yang sangat spesifik dan rumit.

Akhirnya, kita mesti menyebutkan terbitan berkala yang sangat umum hari ini dan biasanya dikenali sebagai akhbar atau akhbar. Penerbitan ini diperoleh secara harian, dua kali seminggu atau bulanan dan mempunyai ciri utama mereka hakikat bahawa mereka mempunyai maklumat yang sentiasa dikemas kini, itulah sebabnya penerbitan mereka berterusan. Contoh-contoh jenis ini mungkin atau mungkin tidak mempunyai bahasa dan terminologi yang lebih khusus bergantung pada khalayak sasaran. Di samping itu, mereka lebih banyak penerbitan yang lebih murah dalam segi ekonomi.

Artikel Berkaitan