Definisi Pelepasan

Dalam erti kata yang sangat luas, penerbitan istilah berkaitan erat dengan tindakan dan kesan penerbitan, iaitu, ia boleh menghembus nafikan atau mengeluarkan sesuatu yang keluar, satu set nilai, awam, perbankan atau kesan komersil yang dicipta dalam satu masa dan kemudian meletakkannya ke dalam peredaran, menyatakan pendapat atau penghakiman dan melancarkan gelombang Hercian dengan tujuan menyebarkan maklumat .

Oleh itu, apabila ia berkaitan dengan penerbitan sekuriti awam yang dilancarkan, misalnya, sebuah syarikat mengumumkan bahawa ia akan mengeluarkan satu juta saham baru yang akan mempunyai satu juta dolar nilai.

Sebaliknya, program radio dan televisyen adalah wajar untuk siaran untuk mencapai khalayak; Siaran hari ini akan menangani pelbagai hipotesis yang ditenun di sekeliling kematian penggubal undang-undang.

Sebaliknya, pelepasan pencemaran ternyata merupakan sisa-sisa toksik yang berpunca daripada aktiviti manusia, sama ada perindustrian atau domestik, dan tentu saja akan menjejaskan kualiti hidup dan alam sekitar . Pelepasan kenderaan adalah contoh jenis pelepasan ini, mereka menyumbang kepada kabut di bandar dan menyebabkan kesukaran bernafas bagi orang.

Dan pelepasan atmosfera adalah mereka yang terdiri daripada semua bahan yang dibuang ke atmosfera, seperti karbon dioksida, nitrogen oksida atau karbon monoksida.

Artikel Berkaitan