Definisi Lodge

Loggia difahami sebagai mana-mana kumpulan atau kumpulan individu yang berkumpul di sekitar objektif tertentu tetapi itu juga mempunyai ciri khas yang tersembunyi atau tidak dapat diketahui sendiri oleh orang ramai. Lodges adalah institusi yang sangat umum abad-abad sebelumnya, saat-saat di mana mereka dijana dan berkumpul di sekitar perdebatan ideologi falsafah, politik, budaya atau agama. Hari ini mereka tidak begitu biasa, tetapi mereka yang wujud tetap mengekalkan semangat institusi tertutup kepada orang awam yang tidak membuat kewujudan mereka diketahui atau yang tidak menentukan tujuan kewujudan mereka.

Lodges adalah institusi yang sukar untuk menentukan selagi kewujudannya tidak diiktiraf secara terbuka dan dalam banyak kes, mereka tidak diketahui oleh orang yang bukan sebahagian daripada mereka. Dalam semua kes, pondok-pondok terdiri daripada ahli-ahli yang telah memohon untuk menjadi sebahagian daripada amalan menyewa dan yang telah melalui ritual inisiasi yang tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan kesetiaan kepada rahsia lodge yang berkenaan dan juga pemahaman semangat tertentu itu. Dalam sesetengah kes, upacara penyerahan beberapa pondok boleh menjadi sangat menuntut dan mengharuskan orang untuk melakukan pengorbanan besar untuk menunjukkan minat mereka untuk berpartisipasi.

Momen bersejarah yang muktamad di mana jenis institusi ini timbul tidak diketahui, dan ini sebahagian besarnya disebabkan oleh sifat tersembunyi yang mereka mengekalkan sebagai salah satu ciri utama mereka. Walau bagaimanapun, adalah dianggarkan bahawa sejak Abad Pertengahan seseorang boleh bercakap tentang pondok Masonik atau kumpulan yang anggotanya bertemu untuk membahaskan tema falsafah, agama atau politik. Dalam abad-abad kebelakangan ini, kebanyakan pondok-pondok ini mengambil bahagian dalam peristiwa sejarah yang penting kerana dalam banyak kes, ahli mereka adalah individu yang mempunyai kuasa beli yang tinggi, dengan pengaruh politik, ekonomi dan budaya dalam konteks sejarah di mana mereka muncul. Dalam kes-kes lain, sesetengah pelawat telah menumpukan diri hanya kepada meditasi tentang pengetahuan dan cara membangunkannya.

Artikel Berkaitan