Definisi Lembaran Imbangan

Lembaran imbangan adalah laporan kewangan yang melaporkan keadaan ekonomi dan kewangan institusi pada satu masa atau dalam tempoh tertentu.

Lembaran imbangan, juga dikenali sebagai penyata kedudukan kewangan atau kunci kira-kira, adalah satu set data dan maklumat yang dibentangkan sebagai dokumen akhir yang merangkumi gambaran keseluruhan keadaan kewangan entiti atau syarikat dan yang sering berlaku sekali setahun. Baki atau pernyataan situasi menggabungkan sendiri konsep aset, liabiliti dan nilai bersih, sebagai tiga unsur asas yang membentuk perakaunan institusi.

Yang pertama, aset tersebut, berkaitan dengan akaun sekuriti yang tersedia kepada syarikat, iaitu elemen yang dapat menghasilkan pendapatan wang melalui penggunaan, penjualan atau pertukaran.

Liabiliti, sebaliknya, merupakan tanggungjawab dan kontinjensi yang harus diberi perhatian, seperti pinjaman, pembelian dan lain-lain transaksi jangka menengah atau jangka panjang. Akhir sekali, nilai bersih tersebut adalah untuk mewakili aset yang ditolak oleh liabiliti, iaitu, sumbangan para pemegang saham dan pelabur lain yang, pada akhirnya, menyumbang kepada kapasiti pembiayaan diri yang tersedia kepada syarikat.

Aset termasuk semua akaun yang mencerminkan nilai entiti tersebut. Semua elemen aset mampu membawa wang ke syarikat pada masa akan datang, sama ada melalui penggunaannya, penjualan atau perubahannya. Sebaliknya, liabiliti menunjukkan semua kewajipan tertentu entiti dan kontinjensi yang mesti direkodkan. Kewajiban ini adalah, secara semula jadi, ekonomi: pinjaman, pembelian dengan pembayaran tertunda, dll.

Dalam erti kata lain, nilai bersih yang akan menjadi paksi utama lembaran imbangan adalah kesimpulan antara apa yang syarikat itu ada, apa yang perlu dibayar dan, oleh itu, apa yang benar-benar memiliki, iaitu keadaan terakhir perakaunannya.

Artikel Berkaitan