Definisi Landskap

Landskap kata pada dasarnya digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang membentuk satu kumpulan elemen yang kelihatan di ufuk. Biasanya, tanggapan landskap adalah berkaitan dengan kehadiran unsur-unsur semula jadi (dan ini adalah kerana etimologi istilah ini membawa kita kepada idea tanah) tetapi landskap tidak dapat diragui menjadi imej sebuah bandar, pusat bandar atau pelbagai ruang di mana alam semulajadi tidak semestinya mendominasi. Landskap bukan hanya imej tetapi sebaliknya ia adalah medium di mana fenomena tak terhingga berkembang yang membolehkan kita sebagai pemerhati untuk mendapatkan visi itu. Dalam erti kata lain, setiap landskap adalah unik dan tidak dapat ditandingi.

Pengertian landskap selalu membayangkan kewujudan dua bahagian: apa yang diperhatikan (landskap itu sendiri) dan apa yang memerhatikan dan kembali kepada imej yang ada. Landskap boleh sangat bervariasi bergantung kepada bilangan elemen atau situasi yang tidak berkesudahan seperti masa tahun di mana ia diperhatikan, unsur-unsur yang menyusunnya atau bahkan titik lokasi khusus orang yang memerhatikan persekitaran, satu sudut pandangan bahawa ia tidak dapat disangkal lagi subjektif dan ia dapat memberikan makna yang sama sekali unik dan unik ke tempat yang sama.

Landskap juga berkait rapat dengan idea perwakilan dan bukan hanya pemerhatian. Dalam pengertian ini, perwakilan artistik landskap (atau landskap) adalah salah satu cara seni yang paling asas dan menarik, khususnya untuk seni plastik. Begitu banyak supaya setiap penulis dapat mewakili dengan cara yang sangat istimewa dan khusus landskap yang penulis lain digambarkan dengan cara yang sama sekali berbeza.

Di sinilah penting untuk menunjukkan bahawa landskap tidak boleh difahami sebagai realiti statik (idea yang boleh dihasilkan dari perwakilan grafik landskap) tetapi sebagai realiti dalam perubahan dan evolusi kekal. Ini bukan sahaja disebabkan oleh kuasa luaran (seperti tindakan manusia) tetapi juga disebabkan daya dalaman unsur-unsur yang menyusunnya.

Artikel Berkaitan