Definisi Kontemporari

Segala-galanya yang berlaku pada masa kini dan yang dipunyai oleh masa bersejarah masa terdekat dipanggil kontemporari. Sebagai kata sifat yang memenuhi syarat, istilah kontemporari berfungsi untuk menunjukkan semua fakta, keadaan atau fenomena yang kemudian berlaku pada masa kini dan itu merupakan sebahagian daripada realiti semasa tertentu, berbanding dengan realiti periode sejarah manusia yang lain.

Menurut parameter sejarah, segala sesuatu yang berlaku selepas Revolusi Perancis (1789) dianggap kontemporari. Acara khusus ini telah diterima sebagai penghujung Zaman Moden dan permulaan Zaman Kontemporari yang berlangsung sehingga hari ini. Dalam pengertian ini, semua kejadian sejarah, politik, sosial dan ekonomi serta ciptaan kebudayaan, keagamaan dan mental manusia yang terdapat dalam tempoh ini akan dianggap kontemporari.

Dalam usaha untuk menentukan tempoh kontemporari, beberapa ciri boleh digunakan yang banyak digunakan untuk semua fenomena dan keadaan yang sepadan dengannya. Dalam pengertian ini, tempoh kontemporari boleh digambarkan sebagai satu tempoh dengan peningkatan kehadiran teknologi, terutama teknologi selular dan maya, penciptaan dua atau tiga dekad terakhir yang telah membolehkan lonjakan dalam komunikasi. Pada masa yang sama, keanekaragaman dicirikan dengan pemisahan dengan tradisi dan anggapan yang telah ditetapkan, serta kebebasan bersuara, ketidakpastian tentang banyak keadaan, keterbukaan sosial dan abstraksi artistik.

Akhirnya, salah satu elemen yang paling penting dan ciri-ciri Zaman Kontemporari adalah hubungan antara yang semakin berkembang dan tidak dapat dipulihkan di antara setiap kawasan di planet ini, suatu fenomena yang telah melihat permulaannya pada akhir abad ke-19 dan mencapai hari ini melalui proses seperti globalisasi dan multikulturalisme.

Artikel Berkaitan