Definisi Ketergantungan

Istilah saling ketergantungan membolehkan kita menamakan timbal balik, iaitu kebergantungan bersama, yang wujud antara dua soalan, pembolehubah, orang, negara, antara lain,

Pada asasnya, saling ketergantungan akan membayangkan keadaan di mana pembolehubah, orang, dan lain-lain, yang berada dalam keadaan saling bergantung, adalah prinsip yang bertanggungjawab dan berkongsi prinsip yang kedua-duanya berlanggan .

Harus diingat bahawa saling ketergantungan adalah konsep yang jauh dari rujukan kebergantungan, kerana hubungan saling bergantung mengandaikan bahawa mereka yang berpartisipasi di dalamnya adalah, pada kebanyakan tahap kehidupan mereka, emosi, moral, ekonomi dan politik, bebas, kecuali mereka berkongsi maksim, prinsip yang menjadikan mereka keseluruhan.

Perkataan saling ketergantungan adalah istilah yang digunakan secara berulang pada perintah sfera dan konteks yang berbeza, supaya dalam bidang politik, ekonomi, sosial, antara lain, adalah mungkin untuk mendengar tentangnya.

Contohnya, di dunia di mana kita hidup hari ini, di mana globalisasi adalah realiti konkrit, tidak mungkin negara-negara yang berbeza, walaupun tidak mempunyai hak yang tidak dapat disangkal yang diberikan oleh undang-undang dan kerajaan mereka sendiri, tidak dalam hubungan saling bergantungan dalam bidang seperti perdagangan, teknologi, komunikasi. Bahkan kuasa penjajah mengalami hubungan saling bergantung dengan koloni mereka, kerana ya atau ya, walaupun kekuatan unggul yang mereka memegang mereka dalam istilah politik, mereka memerlukan, contohnya, bahan mentah yang dihasilkan koloni mereka untuk mencapai pembangunan mereka sendiri.

Artikel Berkaitan