Definisi Kelsen Piramid

Dalam bidang undang-undang, norma undang-undang mempunyai hierarki. Ini adalah prinsip umum yang wujud dalam sistem undang-undang yang berlainan di kebanyakan negara. Dalam pengertian ini, piramid Kelsen membolehkan kita memahami urutan hierarki sistem undang-undang.

Dalam bidang undang-undang

Hans Kelsen (1881-1973) adalah seorang peguam, ahli hukum dan ahli falsafah yang dilahirkan di Republik Czech dan yang profesionalnya mengembangkan karirnya di Austria, Jerman, Switzerland dan Amerika Syarikat. Beliau telah turun dalam sejarah undang-undang untuk kerja-kerja "Teori Murni Undang-Undang", kerana pelantikannya sebagai hakim Mahkamah Hague dan untuk piramid Kelsen. Dari sudut pandangan falsafah undang-undang, beliau dianggap sebagai penyokong iuspositivisme.

Dengan piramidnya, dia cuba menerangkan norma-norma undang-undang dalam mana-mana wilayah. Oleh itu, dalam pangkalan normatif biasanya ada teks perlembagaan atau Magna Carta, yang mana semua undang-undang lain berasal.

Pada tahap yang lebih rendah adalah undang-undang organik dan kemudian undang-undang biasa (yang pertama adalah lebih sukar untuk mencabut daripada yang terakhir).

Dalam langkah yang lebih rendah, anda boleh mencari jenis undang-undang lain seperti undang-undang dekri. Di dasar piramid kita akan mencari peraturan normatif.

Prinsip hierarki tersirat dalam model Kelsen

Sistem hukum piramid yang digambarkan oleh Kelsen adalah berdasarkan prinsip hierarki norma. Dengan kata lain, peraturan peringkat rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan peringkat tinggi. Ini menunjukkan bahawa satu norma selalu berlaku di atas yang lain.

Prinsip hierarki berfungsi sebagai kriteria untuk menyelesaikan sebarang percanggahan atau konflik antara undang-undang. Oleh itu, jika norma yang lebih rendah menentang atau bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, maka bekas itu tidak mempunyai kesahihan hukum. Dalam pengertian ini, di banyak negara terdapat mahkamah perlembagaan yang misinya untuk menafsirkan kesahihan undang-undang norma rendah di dalam wilayah.

Angka geometri piramid sebagai metafora

Piramid adalah tokoh geometrik yang berfungsi sebagai metafora penjelasan untuk merujuk kepada mana-mana realiti di mana terdapat skim yang beransur-ansur atau berperingkat-peringkat. Oleh itu, terdapat piramid Maslow dalam psikologi, model jualan piramid, atau piramid makanan. Kesemua mereka dikawal oleh skema jenis yang beransur-ansur di mana unsur-unsur atas secara tersirat membawa yang lebih rendah.

Fotolia photo: pongsuwan

Artikel Berkaitan