Definisi Falsafah Renaissance

Falsafah Renaissance mesti dibingkai dalam koordinat sejarah abad XV dan XVl di Eropah. Falsafah Renaissance mesti difahami sebagai tempoh peralihan antara Zaman Pertengahan dan Zaman Moden.

Konteks intelek Renaissance

Terdapat beberapa peristiwa yang membolehkan falsafah Renaissance dikekalkan. Pertama, trend humanistik mendorong pemulihan budaya Yunani klasik (istilah kebangkitan semula merujuk kepada kemegahan intelektual baru yang diilhamkan oleh karya-karya klasik kebudayaan dan sains zaman Yunani klasik).

Sebaliknya, Reformasi Protestan menganggap pemecahan kuasa agama. Pada masa yang sama, tidak boleh dilupakan bahawa penemuan Dunia Baru memberikan imej realiti yang lain dan keperluan untuk menghadapi cabaran baru (contohnya, dalam bidang navigasi). Kemunculan borjuasi sebagai kelas sosial baru juga mewakili pembaharuan pendekatan budaya. Dan semua ini disertakan dengan alat teknologi baru, akhbar percetakan.

Ciri-ciri utama falsafah Renaissance

Kembali kepada klasik dalam Renaissance membentangkan dua aspek: terjemahan teks yang telah dilupakan selama berabad-abad dan pemulihan sains Yunani (terutamanya sumbangan Archimedes, Pythagoras dan Euclid). Kebangkitan semula dunia klasik ini melampaui minat dalam budaya dan sains, kerana ahli falsafah Renaissance cuba untuk membuat perintah berasaskan manusia sebagai paksi pusat (antroposentrisme) berbanding dengan teosentrisme abad pertengahan.

Para ahli falsafah dan pakar humanis Renaissance memahami bahawa manusia adalah sifat yang baik, sebuah visi yang bertentangan dengan idea asal dosa Kristian

Tokoh Tuhan tidak lagi dilihat sebagai paksi dari semua realiti, tetapi pendekatan baru muncul. Dalam pengertian ini, Giordano Bruno mempertahankan panteisme berdasarkan tak terhingga alam semesta dan Nicolás de Cusa berani mempertanyakan kemungkinan mengetahui sifat Tuhan.

Para ahli falsafah Renaissance mempunyai sikap kritis terhadap dogma intelektual zaman pertengahan, secara bersendirian dengan Aristotelianisme yang menyerap semua pengetahuan saintifik.

Visi heliocentric alam semesta yang dipertahankan oleh Copernicus dan kaedah saintifik baru yang dianjurkan oleh Francis Bacon adalah dua soalan penting dalam paradigma Renaissance.

Idea Renaisans membuka jalan bagi falsafah era moden, di mana alasan manusia menjadi bebas dari iman dan sains diartikulasikan seperti yang kita faham hari ini.

Foto: iStock - Craig McCausland / lcodacci

Artikel Berkaitan