Definisi Corroborate

Perkataan 'menguatkan' merujuk kepada perbuatan membuktikan keadaan, fakta, peristiwa atau fenomena melalui penggunaan pelbagai jenis bukti. Tindakan memperkuat sesuatu bermakna memberikan keterangan itu, yang mesti sesuai, untuk mengesahkan bahawa peristiwa atau fakta tertentu terjadi dengan cara tertentu.

Semak, mengesahkan fakta melalui bukti

Ia adalah pengesahan fakta, kata atau keadaan, secara amnya kepada pihak ketiga, dengan tujuan untuk mengesahkan, mengesahkan apa-apa soalan yang diragui. Dengan menyokong apa yang anda cuba lakukan adalah jelas semua jenis keraguan; dengan data atau argumen baru, pendapat atau teori yang telah dipersoalkan akan disokong.

Sementara itu, istilah yang boleh digunakan dalam konteks dan situasi yang tidak terhitung jumlahnya di mana tujuan menjelaskan beberapa isu adalah tepat dicari.

Dalam pelbagai aktiviti dan tugas yang dilakukan oleh manusia atau juga dalam perkara-perkara yang kami mengesahkan, kami tidak dikecualikan dari serangan ke dalam kesilapan, dari salah tafsir, yang akhirnya menimbulkan persoalan.

Oleh itu, apa yang disokong olehnya adalah untuk menghilangkan keraguan atau kebimbangan yang mungkin timbul di sekeliling sesuatu; Walau bagaimanapun, yang ideal ialah sokongan ini disertai oleh sumbangan dan elemen tertentu yang akan menambah lebih banyak kebenaran kepada apa yang telah dikatakan.

Dalam beberapa keadaan tertentu, seperti dalam lingkungan kehakiman, tindakan pengesahan akan membayangkan bahawa kerja atau pernyataan memperoleh kesahan apabila dibentangkan sebelum pihak berkuasa dalam perkara itu, seperti kes hakim atau mahkamah.

Sebagai contoh, saksi suatu tindakan jenayah mengisytiharkan sebelum pihak berkuasa polis bahawa mereka campur tangan bahawa orang itu melakukan jenayah itu, maka, untuk mengesahkan apa yang telah dikatakan dan juga untuk mempromosikan suatu proses terhadap orang yang bertanggungjawab, saksi itu hendaklah mengesahkannya di hadapan hakim kes itu.

Bahagian asas proses saintifik

Sebaliknya, pengesahan adalah salah satu bahagian yang paling penting dalam proses penyelidikan saintifik, tetapi pada masa yang sama ia merupakan perbuatan yang boleh berlaku dalam mana-mana bidang atau bidang kehidupan seharian.

Apabila kita bercakap mengenai sesuatu yang menyokong sesuatu atau contoh bukti dalam penyiasatan, kita merujuk kepada masa yang paling penting dalam proses sedemikian. Ini kerana ia berada di sana apabila ia diperiksa sama ada segala yang dikatakan sebelumnya adalah sah atau penting atau tidak untuk objek kajian yang sedang dianalisis. Dalam pengertian ini, apabila terdapat perbincangan tentang pengesahan, diandaikan bahawa ada hipotesis atau teori terdahulu tentang fenomena tertentu, contohnya cara fasa bulan berlaku atau cara jenayah dilakukan.

Tahap pengesahan akan berdasarkan, kemudian, pada pencarian dan analisis bukti yang ada untuk mendukung atau membatalkan teori atau ide-ide sebelumnya. Oleh itu, Corroboration adalah peringkat akhir proses penyiasatan.

Untuk menguatkan teori, ramalan biasanya ditubuhkan yang boleh disahkan dari percubaan, atau dibuang, fakta yang kemudiannya akan membatalkan teori.

Corroboration adalah fasa kaedah saintifik yang bertujuan untuk merumuskan spekulasi mengenai fakta-fakta realiti, dan kemudian tertakluk kepada ketat bukti yang akhirnya akan menguatkan atau menolak apa yang telah dicadangkan.

Aktiviti tegas ini juga boleh berlaku dalam semua aspek kehidupan manusia, dalam yang paling sederhana dan paling rumit tanpa perlu melalui proses penyiasatan atau analisis. Oleh itu, kami dapat mengesahkan bahawa pulangan diberikan dengan baik dengan mengira wang yang diterima selepas pembelian; Kami juga boleh menguatkan hasil prestasi akademik kami dengan mengambil peperiksaan dan menerima keputusan, dsb. Corroboration adalah penting, maka, apabila anda perlu tahu sama ada sesuatu adalah seperti yang sepatutnya atau tidak.

Artikel Berkaitan