Definisi Circle

Tokoh geometrik yang terdiri daripada suatu bentuk yang ditubuhkan dari garis melengkung tertutup dipahami sebagai bulatan. Lingkaran mempunyai ciri utama yang semua titik yang ditubuhkan dari pusatnya mempunyai jarak yang sama dengan garis yang berfungsi sebagai perimeter, iaitu, mereka adalah sama. Penjelasan penting dari segi apa yang mewakili bulatan adalah yang memberitahu kita bahawa bulatan adalah permukaan satah batin keliling. Oleh itu, lilitan adalah had atau perimeter bulatan, had yang ditetapkan oleh garis melengkung tertutup. Oleh itu, kedua-dua istilah tidak boleh dikelirukan atau diambil sama, walaupun dalam bahasa umum kesalahan ini biasanya dibuat.

Bulatan adalah salah satu tokoh geometri yang paling asas di mana angka-angka lain dikumpulkan, contohnya kon. Ia adalah satu-satunya yang tidak mempunyai garis lurus sebagai penentu dan oleh itu sudut-sudut yang boleh diwujudkan di dalamnya semestinya memerlukan tanda-tanda garis lurus dalaman khayalan. Di dalam bulatan, kerana ia berlaku di lilitan, oleh itu, tidak ada simpul.

Terdapat beberapa konsep yang penting apabila menganalisis atau menentukan ciri-ciri khusus setiap bulatan. Dalam erti kata ini, kita mesti selalu bercakap tentang radio apabila kita bercakap mengenai sesuatu bulatan. Radius ialah segmen yang ditubuhkan di antara pusat bulatan dan mana-mana mata di lilitan. Untuk membolehkan kita membicarakan bulatan itu sendiri, semua segmen yang kita tetapkan di antara jejari dan lilitan mesti mempunyai panjang yang sama, iaitu, sama dengan radius dan lilitan atau perimeter.

Satu lagi konsep penting ialah garis pusat. Diameter adalah panjang bulatan jika kita menarik satu segmen dari satu titik ke titik lain pada lilitan, sentiasa melalui pusat. Memandangkan ia sentiasa mempunyai panjang yang sama, tidak kira di mana kita mengesan garis pusat, segmen ini sepatutnya, sebagai hasilnya, membolehkan kita membahagi bulatan itu menjadi dua bahagian saiz atau permukaan yang sama. Diameternya, pendeknya, adalah kesatuan dua jari. Akhir sekali, jika kita menandakan dua radii berbeza, serenjang dengan bulatan dan melanjutkannya ke lilitan, jarak yang ditandakan di antara satu dengan yang lain dikenali sebagai arka. Arka tidak melalui pusat bulatan. Akord adalah segmen yang menyatukan dua titik pada lilitan tanpa menyentuh pusat.

Artikel Berkaitan