Definisi Multiple

Set gandaan nombor x dibentuk dengan mendarabkan nombor itu dengan semua nombor semulajadi yang lain dan, dengan itu, bilangan gandaan bagi mana-mana nombor adalah tak terhingga. Oleh itu, gandaan nombor 3 adalah nombor 0, 3, 6, 9, 12 dan sebagainya hingga infiniti. Oleh itu, kita katakan bahawa nombor A adalah gandaan nombor B apabila nombor A diperoleh dengan mendarabkan nombor B oleh nombor lain C.

Contoh ilustrasi

Kami katakan bahawa nombor 15 adalah berganda nombor 3, kerana 15 adalah sama dengan 3 didarabkan dengan 5. Dengan kata lain, nombor 3 terkandung dalam nombor 15 lima kali, kerana jika kita menambah nombor 3 lima kali kita memperoleh nombor 15 Pada masa yang sama, nombor 15 bersamaan dengan 5x3 dan seterusnya 15 adalah berbilang daripada 5.

Semua nombor berganda boleh sekurang-kurangnya gandaan dua nombor tetapi boleh mempunyai lebih banyak gandaan. Sebagai contoh, nombor 12 boleh didapati dari pendaraban 6x2 atau 2x6, tetapi kita juga boleh mendapatkannya dari 4x3 atau 3x4. Oleh itu, nombor 12 adalah gandaan 6, 2, 4 dan 3. Selain menjadi gandaan beberapa nombor, semua gandaan adalah mereka sendiri (12 adalah gandaan sendiri kerana mengalikannya dengan unit adalah mendapat nilai yang sama).

Sifat nombor berbilang

Untuk memahami bagaimana nombor-nombor ini berfungsi, perlu mengetahui sifat-sifatnya yang berbeza.

1- Harta pertama adalah bahawa mana-mana nombor, kecuali 0, adalah berganda sendiri dan nombor 1 (Ax1 = A).

2- Harta kedua adalah bahawa bilangan 0 adalah pelbagai dari semua nombor (Ax0 = 0).

- Properti ketiga menyatakan bahawa jika nombor A adalah berbilang nombor B yang lain, pembahagian antara A dan B akan menghasilkan nombor C, supaya hasil akhir adalah nombor yang tepat (contohnya, jika saya membahagikan 15 5 memberi nombor yang tepat, 3).

- Harta keempat adalah jika kita menambah dua gandaan nombor A kita akan memperoleh sebagai hasil lagi satu gandaan nombor A.

- 5 hartanah kelima menegaskan bahawa jika kita menolak dua gandaan nombor A, kita akan memperoleh gandaan nombor A.

6- Mengikut harta keenam, jika nombor A adalah berganda nombor B dan nombor B adalah berganda nombor lain C, maka nombor A dan C adalah gandaan antara satu sama lain.

- Properti yang ketujuh dan terakhir memberitahu kami bahawa jika nombor A adalah berganda nombor B yang lain, maka semua gandaan nombor A juga gandaan nombor B.

Foto: Fotolia - colorfulworld

Artikel Berkaitan