Definisi Modal Insan

Memahami kedua-dua istilah sebagai ekonomi dan sebagai istilah sosiologi, konsep modal manusia merujuk kepada kekayaan yang boleh diperolehi di sebuah kilang, syarikat atau institusi yang berkaitan dengan kelayakan kakitangan yang bekerja di sana, iaitu tahap latihan yang mereka ada, pengalaman yang dikumpulkan setiap orang kepada kreditnya, jumlah pekerja dan produktiviti yang dihasilkan daripada mereka.

Dalam pengertian ini, istilah modal manusia mewakili nilai bahawa bilangan pekerja (semua peringkat) sesuatu institusi menganggap sesuai dengan kajian, pengetahuan, kemampuan dan kebolehan mereka.

Dan dalam istilah mudah dan mudah, modal manusia adalah kumpulan sumber manusia yang membentuk sebuah syarikat atau syarikat.

Modal insan syarikat tidak diragukan lagi merupakan salah satu elemen terpenting apabila menilai prestasi keseluruhannya dan juga memproyeksikan kemungkinan masa depannya, kerana jika kakitangan pekerja mampu menghasilkan sesuai dan memaksimumkan Hasilnya, syarikat akan dapat merancang cabaran dalam jangka pendek dan sederhana kerana ia hampir pasti bahawa mereka akan dapat menghadapi mereka secara efektif dan memuaskan.

Istilah human capital timbul pada abad ke-18 ketika para ahli teori ekonomi terkemuka, seperti Adam Smith, menaikkan keperluan untuk tinggal bukan hanya pada teknik tetapi juga faktor manusia ketika menetapkan aturan untuk fungsi perusahaan yang tepat atau sistem ekonomi secara amnya. Dengan cara ini, modal manusia muncul sebagai salah satu unsur yang paling penting untuk diambil kira kerana ia bertanggungjawab melaksanakan tugas dan kemahiran setiap kawasan ekonomi. Oleh itu, modal insan yang lebih berharga bagi syarikat adalah (iaitu, latihan yang lebih baik atau disediakan untuk tugas-tugas tertentu yang disentuhnya), lebih baik hasil institusi itu.

Kualiti latihan adalah tegas dalam tahap kecekapan modal insan

Adalah penting untuk diperhatikan bahawa modal insan dikaitkan rapat dengan kualiti pendidikan yang mungkin diterima penduduk atau masyarakat. Terima kasih kepada latihan, adalah mungkin untuk membangunkan kemahiran, kompetensi, dan pengetahuan yang mampu mempengaruhi secara positif pengeluaran ekonomi secara umum.

Walau bagaimanapun, perbezaan itu akan ditandakan bukan sahaja oleh pendidikan formal, tetapi juga dengan mempelajari apa-apa pengetahuan atau kecekapan lain yang mampu memberi kesan yang memuaskan terhadap produktiviti.

Dalam pengertian ini, proses latihan kakitangan yang dijalankan oleh syarikat sendiri menjadi relevan, iaitu, syarikat itu melabur dalam melatih para pekerjanya kerana lambat laun ini akan dapat dilihat dalam produktiviti dan daya saing yang lebih tinggi di pasaran yang terlibat. Iaitu, latihan ini berjalan dengan cara yang sama, sebagai contoh, membeli lebih banyak jentera.

Yang disebutkan di atas bukanlah pernyataan aneh, apalagi, tetapi telah banyak menunjukkan bahawa negara-negara yang mempunyai populasi yang berkelayakan profesional mempunyai kualiti kehidupan yang lebih baik berbanding dengan yang lain di mana akses ke pendidikan yang baik lebih kompleks karena berbagai keadaan, atau di mana terdapat perbezaan yang luar biasa dalam akses bahawa mereka yang tergolong dalam kelas kaya akan menjejaskan kelas yang lebih rendah yang mempunyai akses yang lebih terhad dalam segala hal.

Penjelasan yang dijelaskan mengenai istilah ini adalah berdasarkan aspek ekonomi dan prestasi, namun konsep ini juga boleh dikaitkan dengan aspek sosiologi dan unsur-unsur, seperti akses kepada latihan untuk sekelompok orang, literasi, unjuran masa depan. daripada kerjaya atau tugas tertentu, kemungkinan kejayaan mengikut tahap pendidikan, dsb. Kesemuanya sangat berkaitan dengan tanggapan bahawa individu itu tidak dapat dikurangkan ke nombor statistik yang boleh diukur dalam istilah ekonomi atau matematik, tetapi harus difahami secara khusus sebagai fenomena sosial tertentu.

Artikel Berkaitan