Definisi Lestari

Konsep mampan adalah konsep yang agak baru yang berasal dari bidang alam sekitar tetapi dapat dikaitkan dengan banyak bidang seperti sosial, ekonomi dan bahkan politik. Mampan adalah kata sifat jenis kelayakan yang digunakan untuk menetapkan amalan atau metodologi yang memberi perhatian utama mereka terhadap menjaga alam sekitar tetapi pada masa yang sama dapat dilakukan dalam istilah ekonomi dan itu boleh berarti perubahan mendalam dalam cara masyarakat berinteraksi dengan alam sekitar.

Menjaga alam sekitar dan perdebatan tentang isu ini agak baru-baru ini dan tidak sampai beberapa tahun yang lalu bahawa konsep keberlanjutan dan amalan mampan muncul dalam perbendaharaan kata sehari-hari. Bagi pakar dalam topik ini, kerosakan dan kemusnahan yang disebabkan oleh manusia kepada alam semula jadi dan alam sekitar sudah tidak lestari dan tidak dapat dinafikan, jadi amat penting untuk mencipta amalan baru yang membolehkan kita mengekalkan kualiti kehidupan kita tanpa menyebabkan kerosakan lebih lanjut. jauh ke planet ini. Sebahagian besar idea ini timbul dari tanggapan bahawa kualiti kehidupan manusia sekarang tidak boleh kembali ke saat-saat ketika alam semula jadi tidak diubah, maka perlu untuk mencari sistem yang dapat mengekalkan gaya ini kehidupan tanpa merosakkan alam sekitar secara langsung.

Oleh itu timbul tanggapan tentang kemampanan atau pembangunan mampan, yang membayangkan atau mengandaikan bahawa manusia dapat hidup sepenuhnya dengan persekitaran di mana dia hidup tanpa radikal atau merosakkannya. Pembangunan mampan melibatkan, antara lain, penggunaan sumber yang boleh diperbaharui seperti angin atau air, sedemikian rupa sehingga tenaga yang dihasilkan untuk komuniti tidak berasal daripada bahan yang tidak boleh diperbaharui atau mencemarkan seperti minyak. Di samping itu, pembangunan mampan mengandaikan bahawa masyarakat antara manusia dan alam sekitar adalah mungkin selagi aktiviti yang dijalankan oleh bekas di alam sekitar tidak membahayakan kerosakan sistematik.

Sebaliknya pembangunan mampan adalah berkaitan dengan aspek ekonomi kerana ia melibatkan pembangunan strategi penggunaan dan penggunaan sumber yang boleh diakses oleh semua komuniti, contohnya, amalan perdagangan yang adil dan tempatan. Di peringkat politik, pembangunan lestari difahami sebagai tanggungjawab bukan sahaja individu, organisasi atau syarikat, tetapi terutamanya mengenai langkah dan strategi yang diambil oleh Negara-negara yang berupaya mewujudkan cara yang lebih baik untuk hidup bersama dengan alam sekitar dan yang dapat dilaksanakan berdasarkan destinasi. dari andaian logik kepada soalan-soalan seperti itu.

Artikel Berkaitan